Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kauce je účinnou hrozbou pro řidiče i dopravce

KRAJ - Nejčastěji policisté k takovému opatření přistupují při řešení dopravních přestupků ze strany cizinců 

Dopravní policisté Královéhradeckého kraje stále častěji využívají zákonný institut, který jim umožňuje uložit řidiči nebo dopravci finanční kauci, a to pokud existuje reálná obava, že se přestupce bude vyhýbat správnímu řízení.
 
Nejčastěji policisté k takovému opatření přistupují při řešení dopravních přestupků ze strany cizinců. Vždy se jedná o přestupky, které nelze projednat na místě formou uložení blokové pokuty, ale přestupek je po zadokumentování Policií ČR oznámen na příslušný správní úřad. V případech přestupků dopravců nákladní nebo kamionové dopravy řešených podle zákona č. 111/1994 sb., o silniční dopravě je to příslušný krajský úřad (jedná se zejména o nedodržení bezpečnostních pravidel jízdy, např. povinných bezpečnostních přestávek), v případech přestupků podle zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích (např. technický stav vozidla bezprostředně ohrožující bezpečnost účastníků silničního provozu, řízení pod vlivem návykové látky, vysoká rychlost atd.) pak obec s pověřenou působností. V prvním případě se jedná o částky v rozmezí 5 až 100.000 Kč, ve druhém případě 5 až 50.000 Kč.
 
Řidič má při uložení kauce v podstatě dvě možnosti. Pokud ji zaplatí, pokračuje po zadokumentování přestupku v jízdě. Pokud ne, je mu na místě přikázáno bezpečné odstavení vozidla, nebo je vozidlo na jeho náklady odtaženo a další jízda mu je až do zaplacení celé kauce zakázána. Pokud se jedná podle silničního zákona o přestupek a k projednání je tedy příslušným krajský úřad, nabízejí policisté možnost platby bezhotovostním převodem pomoci ručního platebního terminálu. Pokud řidič spáchá přestupek dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, musí s ohledem na velký počet obcí s pověřenou působností, které tyto přestupky řeší, zaplatit uloženou kauci vždy v hotovosti.
 
Asi nejznámější případ z nedávné doby je ze 14. 11. 2012, kdy policisté uložili zahraničnímu dopravci kauci ve výši 50.000 Kč za nesplnění podmínek určených ministerstvem dopravy k přepravě nadrozměrného nákladu (více zde http://www.policie.cz/clanek/policiste-ulozili-zahranicnimu-ridici-kauci.asp)
 
Za dvacet jedna listopadových dnů tohoto roku uložili dopravní policisté našeho kraje již 14 kaucí celkem za 152.000 Kč. Od začátku tohoto roku je to již 269 kaucí v celkové výši 3.134.000 Kč. I vloni jsme za stejné období loňského roku uložili dopravcům a řidičům přibližně stejný počet kaucí, a to 273 za 3.147.000 Kč. Pro porovnání jsme za celý rok 2007 v rámci původního Východočeského kraje uložili 155 kaucí ve výši 1.875.000 Kč.  
                                                                                                                       
mjr. Mgr. Ivana Ježková
23. 11. 2012, 13:36

                                              

vytisknout  e-mailem