Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Domácí násilí

ZLÍNSKO: Policisté ve Zlínském kraji letos vykázali již 85 osob.  

Domácí násilí český právní systém nijak nedefinuje. Přesto se lze v rámci tohoto běžně používaného termínu zabývat mnoha skutkovými podstatami. Nejedná se přitom jen o trestné činy, ale i o jednání přestupkové (přestupky proti občanskému soužití). Ne vždy je totiž jednání agresora takové, aby naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu, například týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, vydírání, znásilnění, apod…
Přestupky, které vykazují znaky domácího násilí, ve Zlínském kraji ročně počítáme na stovky, trestné činy na desítky. V roce 2011 bylo vykázáno 126 agresorů, letos to bylo zatím 85 vykázaných osob. Obětí jsou nejčastěji ženy (manželky, družky, ale i matky), dále jsou mezi oběťmi muži, děti, rodiče, prarodiče, apod. Domácí násilí se netýká jen nižších společenských vrstev obyvatelstva, jak si mnoho lidí myslí. Obětí nebo naopak agresorem mohou být lidé úspěšní, vzdělaní a finančně zajištění.
Pod pojmem týrání si v praxi lze představit nevhodné, zlé a trýznivé nakládání s týranou osobou, které se vyznačuje značnou hrubostí, bezcitností a také trvalostí. Takové jednání poškozená osoba pociťuje jako těžké příkoří. Nejedná se jen o fyzické násilí, ale i o psychickou újmu, sexuální zneužití nebo ekonomickou či sociální kontrolu a izolaci. Podobné činy se vesměs dějí za zavřenými dveřmi společného obydlí. Mnohdy ani sousedé či spolupracovníci během mnohaměsíčního nebo mnohaletého týrání nezaregistrují, že se něco takového u svých známých děje. Oběti i útočníci mohou ve společnosti tvořit dokonalý pár s harmonickým vztahem. Ale právě za zavřenými dveřmi se vše mění. Začíná to občasnými hádkami a končí fyzickým a psychickým terorem. Je nutné si uvědomit, že domácí násilí není jen obyčejná hádka, při které si partneři rovnocenně vyměňují své názory. Jistým znakem domácího násilí je právě jasná čitelnost jednotlivých rolí - agresora a oběti.
 
Institut vykázání
 
Policisté na místě činu zajistí pořádek a bezpečnost všech osob, vše zadokumentují, vyslechnou svědky a posoudí, zda po jejich odjezdu hrozí riziko opakujícího se útoku. Pokud s ohledem na zjištěné skutečnosti lze důvodně předpokládat, že se agresor dopustí nebezpečného útoku na život, zdraví anebo svobodu oběti, je policista oprávněn útočníka vykázat ze společného obydlí na 10 dní, a to i v jeho nepřítomnosti. Vykázaná osoba je povinna neprodleně opustit prostor, který mu policista vymezí a do tohoto prostoru nesmí vkročit. Dále se musí vzdát jakéhokoliv styku nebo kontaktu s ohroženou osobou. Poté policistům musí vydat klíče od společného obydlí. Policisté do tří dnů od vykázání provedou kontrolu dodržování těchto povinností. V případě, že agresor porušil podmínky vykázání, stává se podezřelým ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Nebuďme tedy nevšímaví ke svému okolí a pokusme se vysvobodit oběti domácího násilí dříve než urážky a facky přerostou v napadení s tragickým koncem.
 
§198 – týrání svěřené osoby
 
Kdo týrá osobu, která je v jeho péči nebo výchově, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let…
 
Několik let týral muž ze Zlína svoji ženu a nevlastního syna. Po celou dobu manželku vulgárně urážel, zesměšňoval a ponižoval. Jeho verbální útoky trvaly i několik hodin a v nejednom případě se uchýlil i k fyzickému násilí. Také vůči svému nevlastnímu synovi byl hrubý a vulgární. Kromě nadávek synovi vypínal elektřinu, aby nemohl pracovat na počítači a několikrát se jej pokusil fyzicky napadnout.
 
 
 
§199 – týrání osoby žijící ve společném obydlí
 
Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta…
 
Více než dva roky snášela týrání žena ze Zlínska. Její druh, se kterým žila ve společném obydlí, ji během této doby hrubě urážel, zesměšňoval, ponižoval, zakazoval jí chodit kamkoliv bez jeho svolení, vysmíval se jejímu vzhledu a postavě. Několikrát ji také fyzicky napadl a to s takovou intenzitou, že musela vyhledat lékařskou pomoc.

 

16. listopadu 2012, nprap. Petr Jaroš

vytisknout  e-mailem