Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Operační odbor

plk. Mgr. Luboš Kubaň
zástupce vedoucího odboru

tel.: 974 322 050

fax: 974 322 008

Každá ze tří základních složek Integrovaného záchranného systému České republiky spravuje vlastní národní číslo tísňového volání. Pro Policii České republiky je to všem tolik známé trojčíslí 1 5 8.
Operační odbor je útvar Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, který se podílí na zajištění provozu linky tísňového volání v rámci svěřeného teritoria a plnění dalších úkolů z oblasti operačního řízení. K tomuto účelu má zřízeno Integrované operační středisko.
Tento útvar zajišťuje nepřetržitě po dobu čtyřiadvaceti hodin specifické činnosti, které směřují k zabezpečení plnění úkolů Policie České republiky. Jeho role je zejména koordinační a řídící, spočívá dále v přenosu informací, zajištění trvalého spojení a poskytování podpory všem ostatním útvarům policie na území Plzeňského kraje. Kromě zabezpečení provozu linky 158 patří mezi úkoly Integrovaného operačního střediska například:
 • koordinace policejních opatření v souvislosti s přijatými oznámeními na tísňovou linku 158, zajištění spolupráce útvarů policie a dalších subjektů, zajišťuje vyslání výjezdové skupiny na místa trestných činů a jiných událostí
 • koordinace hlídek při policejních akcích, policejních a bezpečnostních opatřeních
 • zajištění a koncentrace informací o všech událostech a o opatřeních přijatých k řešení bezpečnostní situace
 • organizace a koordinace neodkladných opatření souvisejících s pátráním po pohřešovaných a hledaných osobách
 • zabezpečuje obsluhu systému centralizované ochrany
 • spolupodílí se na dopravním zpravodajství
Tísňová linka policie Plzeň - hovořte: Tak třeba právě takovou větu uslyšíte ve sluchátku svého telefonního přístroje, pokud na území Plzeňského kraje vytočíte tísňovou linku 158. Pokud jste v tísni a potřebujete pomoc od policie, předejte informace operátorovi na lince 158. Ten díky technické podpoře vidí lokalitu, ve které se nacházíte. Zajistí informování příslušného pracoviště operačního střediska, které se pak postará o adekvátní opatření - okamžité vyslání hlídky, vyrozumění příslušného obvodního oddělení, hlídky dopravních nehod, výjezdové skupiny, případně přijme další nezbytné kroky.
Ten, kdo se obrací na Policii České republiky prostřednictví tísňové linky 158, se většinou dostal do nějaké svízelné situace, stal se obětí zloděje, svědkem trestné činnosti nebo „jen“ účastníkem dopravní nehody. Zachovat klid je v těchto situacích přesto velmi důležité. Snažte se věcně a co možná nejpřesněji odpovědět policistovi, který s vámi prostřednictvím tísňové linky komunikuje a uveďte zejména:
 • svoje jméno a příjmení, případně bydliště
 • kde se právě nacházíte
 • co se stalo, resp. jakou pomoc požadujete od Policie České republiky
 • jestli je někdo zraněný a potřebuje ošetření
 • další důležité skutečnosti (vždy záleží na charakteru události)

vytisknout  e-mailem