Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Preventivní rady II.

Šikana mezi dětmi je skryté nebezpečí
Rodiče pozor!!!
 • Máte doma dítě školního věku?
 • Mluvíte s ním na téma dětská šikana?
 • Máte pocit, že Vašeho dítěte se to netýká? Možná ano, ale co když to tak není?
 • Vsaďte na prevenci a nepodceňujte nebezpečí šikany!
Co je to šikana?
 • jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí
 • zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškození věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování
 • většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, v případně v okolí bydliště
 • nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví
Druhy šikany
 1. Fyzická agrese – agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, případně předměty, kterými učiní útok důraznějším
 2. Slovní agrese a zastrašování – agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo jí zastrašuje
 3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi – agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené
 4. Násilné a manipulativní příkazy – agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům
Jaké může být dítě – agresor?
 1. Hrubián – primitivní, impulsivní, hrubý, s kázeňskými problémy, má narušený vztah k autoritě. Šikanuje tvrdě nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost.
 2. Elegán – velmi slušný, kultivovaný, zvýšeně úzkostný. Šikanuje cíleně a rafinovaně, bez přítomnosti svědků.
 3. Vtipálek – optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, většinou oblíbený a vtipný. Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních.
Jak poznáte dítě agresora?
 • Bývá zpravidla starší, tělesně zdatný, agresivní k vrstevníkům i učitelům.
 • Může být všeobecně oblíbený, temperamentní, sebevědomý, méně nadaný a někdy až překvapivě nebezpečný.
 • V kolektivu často vystupuje v roli vůdce.
Lidská práva a právní následky
 • Šikana může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů.
 • Osoba mladší 15ti let není trestně odpovědná, ale soud pro mládež jí může uložit podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže některé z následujících opatření: dohled probačního úředníka, zařazení do výchovného programu a nebo ochrannou výchovu
 • Trestní odpovědnost mladistvých je posuzována soudy pro mládež podle zákona č. 218/2003 Sb., s ohledem na rozumnou a mravní vyspělost osoby, proti níž se vede trestní řízení.
 • Po dodržení 18ti let věku jsou osoby plně trestně odpovědné a projednávají se běžným způsobem v trestním řízení.

vytisknout  e-mailem