Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

„Zpráva o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007“ shrnuje činnost útvaru podle jednotlivých problematik, kterými se útvar zabývá již od ledna 1995, kdy vznikl jako výkonné pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky. Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti. V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do působnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.
Expanze a šíření organizovaného zločinu, stále představujícího jeden z nejnebezpečnějších společenských problémů současného světa, dokáže destabilizovat světové ekonomické a politické systémy. Stále platí, že se aktivity organizovaného zločinu zaměřují zejména na rozvojové země a země, které se nacházejí v transformačním stadiu ekonomiky.
Od roku 1989 se v důsledku několika vývoj ovlivňujících faktorů (např. otevření státní hranice, možnost svobody projevu, volné podnikání, politická situace na Balkáně, v zemích bývalého SSSR a zemích tzv. třetího světa) na našem území několikanásobně zvýšil počet cizinců. Zároveň tak došlo i k výraznému nárůstu některých druhů kriminality.
 Současný organizovaný zločin existuje v mnohem sofistikovanější a tedy nebezpečnější formě, než byl organizovaný zločin balkánských a ruských pachatelů z počátku 90. let. V této souvislosti mluvíme především o zločinu domácím, zločinu, který odnikud nepřišel a nikam tedy nemohl odejít. Jeho vývoj souvisí se zásadními změnami v české společnosti - ekonomice i politice tak, jak se po roce 1989 odehrály. Cílem organizovaného zločinu u nás je získání maximálních zisků, a také ekonomického, společenského a politického vlivu za pomoci jakýchkoliv prostředků. Jsou to prostředky jak otevřené - násilí, vydírání, zastrašování, tak i prostředky méně viditelné, o to však pro společnost nebezpečnější - korupce, diskreditace nepohodlných osob či institucí nebo legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím zdánlivě legálního podnikání či investování. Organizovaný zločin ignoruje státy, jejich hranice i zákony a vytváří si uvnitř společnosti své vlastní, paralelní, na státu nezávislé struktury. Přitom organizovanou trestnou činnosti nelze chápat jako fenomén izolovaný od tzv. běžné kriminality. Obě tyto části jsou velkou měrou vzájemně propojeny.

vytisknout  e-mailem