Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV


Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV) vznikla dne 1. srpna 2016 sloučením dvou útvarů s celorepublikovou působností, a to Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV. Ředitelem NCOZ SKPV se stal plk. JUDr. Michal Mazánek. K 1. srpnu 2018 byl do funkce ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV ustanoven plk. JUDr. Jiří Mazánek, který do té doby vykonával funkci ředitele sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce NCOZ SKPV.

V souvislosti se vznikem Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě služby kriminální policie a vyšetřování (NCTEKK SKPV) byly k 1. lednu 2023 v rámci NCOZ SKPV zrušeny sekce „terorismu a extremismu“ a „kybernetické kriminality“.

NCOZ SKPV je výkonným pracovištěm služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky. V rámci své působnosti se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, finanční kriminality, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce. Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na bezpečnosti státu. V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do působnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.

NCOZ SKPV v rámci své působnosti dále plní úkoly:
• úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky (Asset Recovery Office),
• národní centrály proti penězokazectví,
• určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.

Vedení a ústřední pracoviště centrály s jednotlivými specializovanými sekcemi sídlí v Praze. V rámci jednotlivých regionů je činnost centrály přenesena na expozitury, které se zabývají zejména organizovanou trestnou činností páchanou v místně příslušném teritoriu. Tato pracoviště jsou dislokována v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě.

vytisknout  e-mailem