Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Žadatel požadoval informace týkající se výroční zprávy ÚOOZ za rok 2007. Konkrétně položil následující otázky: 1.Vydala PČR ÚOOZ SKPV skutečně výroční zprávu, o níž se hovoří v časopise Respekt č. 35/2008? 2. Komu byla tato zpráva určena a kdo ji obdržel? 3. Byla tato zpráva poskytnuta sdělovacím prostředkům? Pokud ano pak kým, kterým sdělovacím prostředkům, v jaké formě a v jaké podobě? 4. Existuje více verzí dané zprávy? (například širší interní verze a redukovaná verze pro sdělovací prostředky?)  

 1. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (dále jen ÚOOZ SKPV P ČR) zpracoval dne  29. dubna 2008 Zprávu o činnosti ÚOOZ SKPV P ČR za rok 2007. Tato zpráva je neveřejná.  Dne 14. srpna 2008 byla na četné dotazy médií redukovaná verze této zprávy zveřejněna na webových stránkách ÚOOZ SKPV P ČR.
 
2. Tato redukovaná verze zprávy je určena široké veřejnosti a je volně přístupná komukoli, kdo vstoupí na webové stránky ÚOOZ SKPV P ČR.
 
3. Sdělovací prostředky mají ke zveřejněné zprávě volný přístup na webových stránkách ÚOOZ SKPV P ČR. Na webové stránky byla zpráva umístěna Skupinou metodiky a prevence ÚOOZ SKPV P ČR dne 14. srpna 2008.
 
 
4. Jak již bylo uvedeno, originál zprávy z 29. dubna 2008 je neveřejný. Tato interní verze je oproti zveřejněné verzi rozsáhlejší a obsahuje informace, které nejsou určeny ke zveřejnění. Veřejnosti byla prostřednictvím webových stránek ÚOOZ SKPV P ČR předložena redukovaná verze, která je na těchto stránkách volně k dispozici i sdělovacím prostředkům.
 
V souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odkazujeme na webové stránky ÚOOZ SKPV P ČR, kde je výše uvedená zveřejněná zpráva volně přístupná. Zprávu naleznete na adrese: http://www.policie.cz/clanek/zprava-o-cinnosti-uooz-za-rok-2007.aspx.


22. 10. 2008

vytisknout  e-mailem