Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydávání potvrzení o oprávněnosti pobytu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

„1) Vydává Policie České republiky potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, snoubencům, kteří jsou cizinci (občany třetí země), za situace, kdy těmto cizincům bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky nebo území členských států Evropské unie dle ustanovení § 50a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“)?

2) Pokud Policie České republiky potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky dle výše uvedeného bodu 1) nevydává, žádáme o sdělení informace o tom, jakými právními či jinými předpisy se toto nevydání řídí.

3) Započítává se doba, po kterou cizinec pobývá na území České republiky po dobu stanovenou v rozhodnutí dle ustanovení § 50a zákona o pobytu cizinců či po dobu, po kterou je vedeno řízení o správním vyhoštění cizince, do celkové délky pobytu 90 dnů, po kterou je cizinec osvobozen od vízové povinnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. 11. 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni?

Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádáme poskytnout do naší datové schránky s ID vxswt5b, případně v listinné podobě na adresu sídla naší advokátní kanceláře uvedenou v této žádosti.“.

Ředitelství služby cizinecké policie posoudilo žádost z hlediska zákona č. 106/1999 Sb. a poskytuje následující:

Ad 1)

Policie České republiky vydá na žádost cizince potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů pouze v případě, že cizinec na území pobývá oprávněně zejména podle právních předpisů: zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 S., o azylu.

Vzhledem k tomu, že cizinec, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky nebo území členských států Evropské unie podle ustanovení § 50a zák. č. 326/1999 Sb., pobývá na území České republiky neoprávněně, nelze mu vydat potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky. Uvedená skutečnost neoprávněného pobytu je již patrná z dikce ustanovení § 50a zákona č. 326/1999 Sb.

Ad 2)

Odpověď viz výše – nelze vydat potvrzení o oprávněnosti pobytu, když cizinec na území oprávněný pobyt nemá.

Ad 3)

Jak bylo již výše uvedeno vámi uváděná doba 90 dnů, po kterou je cizinec osvobozen od vízové povinnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. 11. 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, není zcela jistě doba vedeného řízení o povinnosti opustit území České republiky nebo území členských států Evropské unie, ale již doba neoprávněného pobytu. Z toho vyplývá, že aby cizinci mohla nastat další doba 90 dnů bez víza, musí být současně dodrženo pravidlo podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. 3. 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), a to pro pobyty, které nepřesáhnou 90 dní během jakéhokoliv období 180 dnů. Do 90 dnů se nezapočítává doba pobytu na národní povolení, kterým ovšem neoprávněný pobyt není.

kpt. MgA. Patricie Peterková, 5. prosince 2023

vytisknout  e-mailem