Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úkoly policie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

Je Policie České republiky ve smyslu §1, zákona 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky) jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, když každou jeho složku spravuje jiná firma a má jiné IČO?

Slouží Policie České republiky ve smyslu §2, zákona 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky) veřejnosti, když nepostihuje podvodníky, kteří rozšiřují padělané osvědčení o technickém stavu vozidel?

Plní si Policie České republiky ve smyslu §2, zákona 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky) svůj úkol, chrání bezpečnost osob, majetku, předchází trestné činnosti, plní úkoly podle trestního řádu?

Policie České republiky jako jeden povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a konstatovala, že Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, jak vyplývá z ustanovení § 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Co se týká jednotlivých útvarů Policie České republiky ustanovení § 7 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky praví, že Policejní prezidium České republiky a útvary Policie České republiky s celostátní působností se při nakládání s majetkem České republiky a v právních vztazích považují za součást organizační složky státu a účetní jednotky Ministerstva vnitra. Z ustanovení § 8 odst. 1 téhož zákona pak plyne, že Krajská ředitelství Policie České republiky jsou samostatnými organizačními složkami státu a účetními jednotkami, jejichž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Tyto útvary tak mají vlastní IČ a DIČ. V čele krajského ředitelství Policie České republiky stojí krajský ředitel, který je také vedoucím organizační složky státu. Útvary Policie České republiky zřízené v rámci jeho působnosti jsou vnitřními organizačními jednotkami daného krajského ředitelství.

K dalším dvěma dotazům sdělil povinný subjekt, že dle ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, Policie České republiky slouží veřejnosti a chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předchází trestné činnosti, plní úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 25. 9. 2023

vytisknout  e-mailem