Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další úspěšná mise

Policejní potápěči a pyrotechnici vyzdvihli na 70 kusů explozivního materiálu. 

Letošní druhá odminovací mise potápěčů Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku společně s Pyrotechnickou službou, Zásahovou jednotkou Ústeckého kraje a Hasičským záchranným sborem ČR probíhala v období od 15. září do 1. října 2023 na řece Saně ve městě Prijedor v Bosně a Hercegovině.

Během této mise bylo úspěšně nalezeno a vyzvednuto celkem 67 kusů explozivního materiálu, zahrnujícího různé typy ručních granátů, střelivo a dvě letecké pumy německé výroby.
Průběh pátrání se konal v obtížných podmínkách, při viditelnosti v rozmezí 1 až 5 metrů a v hloubkách mezi 2 a 7 metry. Potápěči využívali podvodní detektory kovů, kdy některé z nalezených předmětů byly skryty pod sedimentem na dně řeky.
Veškerý nalezený materiál, byl následně předán bosenským kolegům, kteří jej odvezli na speciální polygon k jeho zneškodnění.

Postup vyzdvižení letecké pumy ze dna řeky nebo jiného vodního prostředí obvykle probíhá následujícím způsobem:

Nález a prvotní identifikace potápěčem:
Potápěč, který se nachází pod vodou, lokalizuje naleziště letecké bomby. Tato fáze zahrnuje identifikaci objektu a vyhodnocení jeho stavu. Potápěč musí zjistit, zda je puma stabilní a bezpečná pro manipulaci nebo zda představuje riziko výbuchu.

Foto a videodokumentace včetně ověření rozměrů a velikosti:
Po identifikaci bomby potápěč provádí foto a videodokumentaci objektu. To zahrnuje fotografování a natáčení videa, aby byly zachyceny všechny relevantní detaily, včetně rozměrů, velikosti a eventuálního poškození předmětu. Tato dokumentace je důležitá pro pozdější analýzu a rozhodnutí o dalším postupu.

Navázání na lano lodi a transport na hladinu:
Pokud je puma vyhodnocena jako stabilní a bezpečná pro manipulaci, je připojena k lodi pomocí lana. Poté se provádí opatrný transport na hladinu. Během tohoto procesu musí být zachovávána maximální opatrnost a bezpečnostní opatření.

Odpal v případě nestability: 
Pokud je puma vyhodnocena jako nestabilní nebo nebezpečná pro transport, je bezpečně zneškodněna na místě nálezu. To zahrnuje kontrolovaný odpal, který má minimalizovat riziko nekontrolovaného výbuchu a minimalizovat škody.
Celý proces vyzdvižení letecké pumy z vodního prostředí vyžaduje precizní postupy a školené potápěče, kteří jsou obeznámeni s bezpečnostními a technickými aspekty manipulace s tímto druhem munice. Bezpečnostní opatření jsou vždy na prvním místě, a proto se provádí důkladná identifikace a hodnocení před jakýmkoli dalším krokem.

Potápěčskou činnost v rámci Policie České republiky provádějí především vyškolení příslušníci s cílem plnit různé úkoly a mise, které mají význačný vliv na bezpečnost a veřejný pořádek. Tato specializovaná činnost je vyžadována v několika klíčových situacích:
Pátrání po utonulých osobách: Potápěči z policejního sboru se podílejí na pátrání po osobách, které se utopily nebo jsou pohřešované a mohou být na dně vodních ploch. Jejich dovednosti a vybavení umožňují efektivní lokalizaci a vyzvednutí těchto osob.
Pátrání po věcech spojených s trestnou činností: Policejní potápěči provádějí pátrání pod vodou, aby identifikovali a vyzvedli důkazy spojené s trestnou činností, jako jsou zbraně, nářadí, vozidla nebo jiné důležité předměty.
Záchrana tonoucích osob: Potápěči jsou schopni rychle zasáhnout a zachránit osoby, které se dostaly do nebezpečné situace ve vodě, například tonoucí či uvězněné pod hladinou.
 Bezpečnostní opatření a akce: Potápěči mohou být povoláni k provádění bezpečnostních opatření a zásahů v případě různých krizových situací, včetně teroristických hrozeb nebo incidentů spojených s vodními prostředky.
Živelné pohromy: Během povodní, tsunami nebo jiných živelných katastrof mohou potápěči pomoci s evakuací osob, poskytovat první pomoc a provádět záchranné operace.
Spolupráce se správními úřady a institucemi: Potápěči spolupracují s dalšími úřady, právnickými osobami a fyzickými subjekty, aby vyřešili různé situace a mise spojené s vodními prostředky.

Policejní potápěči jsou také zodpovědní za výcvik a školení dalších policistů, kteří mají zájem se stát potápěči a získat potřebné dovednosti a znalosti pro tuto náročnou činnost.
Tato rozmanitá práce potápěčů je prováděna v rámci poříčních oddělení, zásahových jednotek služby pořádkové policie, Útvaru rychlého nasazení a Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia České republiky. 

Jejich přítomnost a dovednosti jsou klíčovými prvky zajišťujícími bezpečnost a ochranu občanů a majetku v souvislosti s vodními prostředky.
kpt. Hana Rubášová 
tisková mluvčí PP ČR
kpt. Lukáš Grábl
OSPČV ŘSPP PP ČR
8. října 2023

vytisknout  e-mailem