Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní opatření související s fotbalovými utkáními - 2

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel v návaznosti na své předchozí žádosti o informace uvedl:

„Podle Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních uzavřené mezi Policií České republiky, Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací (dostupná zde: https://facr.fotbal.cz/document/download/36269, „Dohoda“), konkrétně podle čl. 4 odst. 1 Dohody mohou být mezi policií a Fotbalovou asociací ČR nebo fotbalovým klubem uzavírána místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku („místní ujednání“). Tato místní ujednání musí být podle čl. 4 odst. 2 uzavírána v písemné formě vždy v případě rizikových utkání pořádaných v rámci Fotbalové asociace ČR nebo LFA. Podle čl. 4 odst. 4 jsou místní ujednání vyhodnocována, přičemž vyhodnocení musí mít písemnou podobu.

S ohledem na shora uvedené si dovoluji požádat o odpovědi/informace k následujícím bodům:

1) Je Dohoda nadále platná a účinná v odkazovaném znění?

2) Pokud byla Dohoda změněna nebo ukončena, žádám o poskytnutí nové dohody o stejném předmětu, popř. dodatku k Dohodě nebo dohodě o ukončení Dohody.
 
3) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují ke všem zápasům 2. kola fotbalové Fortuna ligy, tedy:
    a. Baník Ostrava – Slovácko (hráno 29. července 2023 v Ostravě);
    b. Pardubice – Jablonec (hráno 29. července 2023 v Pardubicích);
    c. Sigma Olomouc – Karviná (hráno 29. července 2023 v Olomouci);
    d. Zlín – Sparta Praha (hráno 29. července 2023 ve Zlíně);
    e. Bohemians Praha – Teplice (hráno 30. července 2023 v Praze);
    f. Mladá Boleslav – Liberec (hráno 30. července 2023 v Mladé Boleslavi);
    g. České Budějovice – Slavia Praha (hráno 30. července 2023 v Českých Budějovicích); a
    h. Viktoria Plzeň – Hradec Králové (hráno 30. července 2023 v Plzni).
    gr. Tomáš Martinec, advokát se sídlem Opletalova 1015/55, ČO: 01690833
4) Pro případ, že by místní ujednání k některému z utkání v bodě 3 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost takového utkání. Dále žádám o informaci, kolik osob bylo během takového utkání zajištěno s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu a zda důvodem zajištění byl přestupek nebo trestný čin.“
    
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Dohoda o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních je nadále platná ve znění, na něž žadatel odkazuje.

Ad 2) Viz ad 1).

Ad 3) Povinný subjekt poskytl žadateli místní ujednání a jejich vyhodnocení požadovaná pod písmeny b., d., e., a g.

Ad 4) Povinný subjekt konstatoval, že místní ujednání požadovaná pod písmeny a., c., f. a h. nebyla sepsána, a proto ani vyhodnocena. Z uvedeného důvodu je povinný subjekt nemohl žadateli poskytnout. Všechna tato čtyři fotbalová utkání byla posouzena jako neriziková a v jejich průběhu nebyla zajištěna nebo zadržena žádná osoba.

Ve vztahu ke všem poskytnutým ujednáním a jejich vyhodnocením povinný subjekt zároveň poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně znečitelněných částí textu poskytnutých dokumentů. Povinný subjekt znečitelnil v poskytnutých dokumentech jednak v souladu s ustanovením § 8a  odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje signatářů místních ujednání a jejich vyhodnocení (jména, příjmení, vlastnoruční podpisy, telefonní čísla, e-mailové adresy) a stejné údaje ohledně dalších osob podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce a jednak informace významné z taktického hlediska a vztahující se k organizaci opatření k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovým utkáním, jejichž zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6  zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti, a proto způsobilé v budoucnu ohrozit účinnost obdobných bezpečnostních opatření (počty příslušníků bezpečnostních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce, odhady počtu rizikových fanoušků domácího i hostujícího týmu, specifické úkoly uložené pořadatelské a bezpečnostní službě s ohledem na možná bezpečnostní rizika mimo standardně stanovené pracovní činnosti, specifická opatření doporučená pořádajícímu klubu k dalším fotbalovým utkáním na základě vyhodnocení místního ujednání).    
                     
PhDr. Jiří Vokuš, 22. září 2023

vytisknout  e-mailem