Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní opatření související s fotbalovými utkáními - 1

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel v návaznosti na své předchozí žádosti o informace uvedl:

„Podle Dohody o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních uzavřené mezi Policií České republiky, Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací (dostupná zde: https://facr.fotbal.cz/document/download/36269, „Dohoda“), konkrétně podle čl. 4 odst. 1 Dohody mohou být mezi policií a Fotbalovou asociací ČR nebo fotbalovým klubem uzavírána místní ujednání o spolupráci na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku („místní ujednání“). Tato místní ujednání musí být podle čl. 4 odst. 2 uzavírána v písemné formě vždy v případě rizikových utkání pořádaných v rámci Fotbalové asociace ČR nebo LFA. Podle čl. 4 odst. 4 jsou místní ujednání vyhodnocována, přičemž vyhodnocení musí mít písemnou podobu.

S ohledem na shora uvedené si dovoluji požádat o odpovědi/informace k následujícím bodům:

1) Je Dohoda nadále platná a účinná v odkazovaném znění?

2) Pokud byla Dohoda změněna nebo ukončena, žádám o poskytnutí nové dohody o stejném předmětu, popř. dodatku k Dohodě nebo dohodě o ukončení Dohody.

3) Žádám o poskytnutí kopií místních ujednání a záznamů o jejich vyhodnocení, které se vztahují ke všem zápasům 1. kola fotbalové Fortuna ligy, tedy:

a. Teplice – Viktoria Plzeň (hráno 22. července 2023 v Teplicích);

b. Pardubice – Bohemians Praha (hráno 22. července 2023 v Pardubicích);

c. Karviná – Zlín (hráno 22. července 2023 v Karviné);

d. Slavia – Hradec Králové (hráno 22. července 2023 v Praze);

e. Slovácko – České Budějovice (hráno 23. července 2023 v Uherském Hradišti);

f. Slovan Liberec – Baník Ostrava (hráno 23. července 2023 v Liberci);

g. Mladá Boleslav – Jablonec (hráno 23. července 2023 v Mladé Boleslavi); a

h. Sparta Praha – Sigma Olomouc (hráno 23. července 2023 v Praze)

4) Pro případ, že by místní ujednání k některému z utkání v bodě 3 nebylo sepisováno v písemné podobě, žádám o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost takového utkání. Dále žádám o informaci, kolik osob bylo během takového utkání zajištěno s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu a zda důvodem zajištění byl přestupek nebo trestný čin.

5) Dovoluji poděkovat za poskytnutí informací v reakci na mé žádosti ze dne 13. dubna 2023, resp. 27. května 2023. K odpovědím na tyto žádosti mám následující doplňující otázky:

a. Žádám o poskytnutí kopií místního ujednání a záznamu o jeho vyhodnocení, které se vztahují k těmto zápasu fotbalové Fortuna ligy mezi Slováckem a Spartou Praha, které bylo odehráno 23. května 2023 v Uherském Hradišti (v rámci 4. kola nadstavby minulé sezony Fortuna ligy).

b. Oběma žádostmi jsem žádal o místní ujednání a jeho vyhodnocení mimo jiné k utkání mezi týmy Slavia Praha – Sparta Praha, které se odehrálo dne 23. října 2022. Přípisem č.j. PPR-27208-22/ČJ-2023-990810 jsem byl informován, že k tomuto zápasu místní ujednání nebylo sepsáno, a proto ani vyhodnoceno. Chtěl bych se proto požádat o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost tohoto utkání. Dále žádám o informaci, kolik osob bylo během tohoto utkání zajištěno s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu a zda důvodem zajištění byl přestupek nebo trestný čin.

c. Druhou žádostí jsem žádal o místní ujednání a jeho vyhodnocení mimo jiné k utkání mezi týmy Slavia Praha – Viktoria Plzeň, které se odehrálo dne 20. května 2023. Přípisem č.j. PPR-27208-22/ČJ-2023-990810 jsem byl informován, že k tomuto zápasu místní ujednání nebylo sepsána, a proto ani vyhodnoceno. Chtěl bych se proto požádat o sdělení, z jakého důvodu tomu bylo a jak byla hodnocena rizikovost tohoto utkání. Dále žádám o informaci, kolik osob bylo během tohoto utkání zajištěno s rozlišením, zda šlo o fanouška domácího nebo hostujícího týmu a zda důvodem zajištění byl přestupek nebo trestný čin. “
 

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Dohoda o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a pořádku na fotbalových utkáních je nadále platná ve znění, na něž žadatel odkazuje.

Ad 2) Viz ad 1).

Ad 3) Povinný subjekt poskytl žadateli místní ujednání a jejich vyhodnocení požadovaná pod písmeny a., b., c., e., f. a  h.

Ad 4) Povinný subjekt konstatoval, že místní ujednání požadovaná pod písmeny d. a g.  nebyla sepsána, a proto ani vyhodnocena. Z uvedeného důvodu je povinný subjekt nemohl žadateli poskytnout. Obě fotbalová utkání byla posouzena jako neriziková a v jejich průběhu nebyla zajištěna nebo zadržena žádná osoba.

Ad 5) Povinný subjekt poskytl žadateli místní ujednání a jeho vyhodnocení  požadované pod písmenem a. Dále konstatoval, že Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy dohledalo místní ujednání a jejich vyhodnocení vztahující se k fotbalovým utkáním uvedeným pod písmeny b. a c., a proto obě tato ujednání a jejich vyhodnocení rovněž poskytl žadateli.

Ve vztahu ke všem poskytnutým ujednáním a jejich vyhodnocením povinný subjekt zároveň poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně znečitelněných částí textu poskytnutých dokumentů. Povinný subjekt znečitelnil v poskytnutých dokumentech jednak v souladu s ustanovením § 8a  odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje signatářů místních ujednání a jejich vyhodnocení (jména, příjmení, vlastnoruční podpisy, telefonní čísla, e-mailové adresy) a stejné údaje ohledně dalších osob podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce a jednak informace významné z taktického hlediska a vztahující se k organizaci opatření k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovým utkáním, jejichž zveřejnění by bylo způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6  zákona č. 106/1999 Sb. ohrozit schopnost orgánů veřejné moci zajišťovat veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti, a proto způsobilé v budoucnu ohrozit účinnost obdobných bezpečnostních opatření (počty příslušníků bezpečnostních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během sportovní akce, odhady počtu rizikových fanoušků domácího i hostujícího týmu, specifické úkoly uložené pořadatelské a bezpečnostní službě s ohledem na možná bezpečnostní rizika mimo standardně stanovené pracovní činnosti, specifická opatření doporučená pořádajícímu klubu k dalším fotbalovým utkáním na základě vyhodnocení místního ujednání).  

PhDr. Jiří Vokuš, 22. září 2023

vytisknout  e-mailem