Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Měřiče rychlosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

  1. aktuálního návodu k obsluze silničního radarového rychloměru Ramer 10c;
  2. aktuální návody k obsluze veškerých dalších rychloměrů aktuálně používaných PČR k měření rychlosti;
  3. aktuální návody k obsluze analyzátoru dechu Dräger Alcotest 7510 nebo jakéhokoli jiného analyzátoru dechu používaného Policií ČR k zjištění alkoholu v dechu při kontrolách řidičů.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a po posouzení žádosti poskytl informace požadované v bodech a) a c). V souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. žadateli po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., poskytl informace požadované v bodě b), tedy návody k obsluze měřícího zařízení PolCam PC2006, návod k obsluze měřícího zařízení Ramer 7CCD, návod k obsluze měřícího zařízení AD9 a měřícího zařízení Soitron mSpeedDetV.

Ve vztahu k vyloučeným informacím povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 18. 9. 2023

vytisknout  e-mailem