Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pořizování záznamu z veřejného zasedání zastupitelstva obce, města

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o sdělení stanoviska Policie České republiky a jasné vyjádření, zda-li může hlídka zakázat či jinak omezit pořizování záznamu z veřejného zasedání zastupitelstva obce, města.“

Policie České republiky žadateli poskytla následující informace:

Podle stanoviska Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky (dále jen „OVSDK MV ČR“) zastupitelstvo obce nemůže bránit přítomné veřejnosti, aby si pořizovala zvukové nebo obrazové záznamy z jeho zasedání, nemůže tomuto bránit ani Policie ČR, neboť v dané věci se nejedná o přestupkové, či trestní jednání osoby, která si takový záznam pořizuje.

Ve stanovisku OVSDK MV ČR je krom jiného uvedeno: „Jednání zastupitelstva obce je podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), veřejné, což se týká všeho, co se v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob atd.“

O zákazu pořizování záznamu by bylo možné uvažovat jen výjimečně tehdy, jestliže by samotné pořizování natolik rušilo průběh zasedání, že by toto zasedání nemohlo vůbec probíhat, což je prakticky nemožné, neboť současná technika svým používáním nemůže způsobit narušení takového jednání.

Policie ČR by tedy zakročila pouze v případě, že by samotný občan, přítomný na veřejném zasedání zastupitelstva obce svým nevhodným jednáním a chováním (tímto však není myšleno pořizování audio či video záznamů z jednání), narušoval průběh jednání zastupitelstva. V tomto případě by zakročující policisté postupovali přímo úměrně v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich či dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.


pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 2. 9. 2022

vytisknout  e-mailem