Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policista roku 2021

Premiérově v monumentálním prostoru Betlémské kaple, která je od roku 1954 Národní kulturní památkou, proběhl již 22. ročník prestižní ankety POLICISTA ROKU. Policisté, policistky a občanští zaměstnanci, vybraní Etickou komisí Policie ČR z desítek nominovaných, převzali z rukou ministra vnitra Víta Rakušana a policejního prezidenta genmjr. Martina Vondráška ocenění, která byla vyrobena v dílnách sklářského mistra Aleše Zvěřiny. 

POLICISTA ROKU
Plukovník Michal HODBOĎ - vedoucí odboru metodiky a koordinace výkonu služby, ředitelství služby dopravní policie. Dlouhodobě je považován za vynikajícího experta v oblasti dopravní policie s velmi širokým záběrem činností. Je členem Výboru pro přípravu strategie BESIP do roku 2030, podílel se na tvorbě Akčního plánu bezpečnosti silničního provozu na roky 2021 - 2022 a řadě dalších strategických dokumentů. Byl iniciátorem legislativní změny, jejímž výsledkem byl nástroj pro zvýšení vymahatelnosti nedoplatků pokut za dopravní delikty. Aktivně se podílí na přípravě dalších legislativy, které se dotýkají činnosti dopravní policie jako zákona o silničním provozu nebo revize objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. Je iniciátorem koncepčního řešení digitalizace procesu ukládání pokut příkazem na místě. Podílí se na modernizaci nástrojů technické podpory výkonu služby či zavádění nových technických prostředků do praxe.

ČIN ROKU
Praporčík Michal HIRKA, nadporučice Jaroslava HARTMANNOVÁ - obvodní oddělení policie Žamberk, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Jmenovaní kolegové obdrželi ve čtvrtek 4. března 2021 hlášení o tonutí 3 dětí na prolomeném ledu v rybníce v Žamberku. Oba po příjezdu na místo, kde se již k dětem snažili dostat hasiči, běželi k díře v ledu a po cestě shazovali svršky. Praporčík Hirka se nakonec také propadl, ale pak se bez váhání potápěl až do vyčerpání a prochladnutí do ledové vody pod led. Nakonec se mu postupně, i s pomocí hasičů, podařilo všechny 3 chlapce najít a zpod ledu vytáhnout. Nadporučice Hartmannová mu pomáhala ze souvislé vrstvy ledu děti vytáhnout na břeh, kde se podílela na jejich oživování. Dva z chlapců se podařilo zachránit.

TÝM ROKU
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - Události z 24. června minulého roku netřeba dlouho popisovat. Několika obcemi jižní Moravy se přehnalo tornádo. Pro připomenutí jeho síly snad postačí, že osmnáctitunový kontejner byl nalezen pět kilometrů vzdálen od původního místa. Na místě katastrofy pochopitelně zasahovaly všechny IZS z celé republiky. Po ukončení záchranných prací policisté zajišťovali uzávěry silnic a dálnice pro přístup potřebných složek na zasažená místa, zřídili 3 úrovně krizového řízení, krizoví interventi poskytli přes 4000 intervencí, podíleli se na likvidačních pracích, střežili sklady stavebního materiálu, doprovázeli hasičské transporty, řídili provoz, zajišťovali informovanost občanů. Všichni policisté pracovali v enormním pracovním i osobním nasazení. A pochopitelně ještě jednou je třeba vyzdvihnout mimořádnou spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému.

ZAMĚSTNANEC ROKU
JUDr. Ján BÁN - vedoucí personálního a školského odboru, Ochranná služba Policie ČR Ve služebním poměru v letech 1971 - 1999. V pracovním poměru následně až doposud. V začátku své policejní kariéry byl také olympijským reprezentantem v řecko-římském zápase. Celou kariéru se pak pohyboval v oblasti personalistiky a byl u zrodu metody Assessment Centre, s jeho pomocí byl založen Federální útvar pro ochranu objektů zvláštní důležitosti, v oblasti psychologických služeb zaváděl nové modelové situace, zanesl nové prvky v odborné přípravě příslušníků Ochranné služby.

SPECIALISTA ROKU
Major Jan REJHA - vedoucí oddělení terorismu, odbor terorismu a extremismu, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy. Major Jan Rejha své zkušenosti aktivně předává v rámci celé policie i na mezinárodním poli. Dlouhodobě zajišťuje spolupráci se zpravodajskými složkami a zahraničními policejními partnery. Pro svou odbornost byl vybrán jako zástupce Policie České republiky v mezinárodní akademii v boji proti terorismu AILCT v Pobřeží Slonoviny a je členem expertní skupiny CEPOL - analýzy potřeb operačního výcviku specialistů na boj proti terorismu. V minulém roce lektoroval řadu kurzů, např. Základy detekce radikalizovaných osob v rámci CEPOLu, využívání Deep fake technologie v boji proti terorismu v Mnichově, Open Source Intelligence a kyberkriminalita ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou nebo detekce radikalizace pro základní odbornou přípravu v Praze-Hrdlořezech.

SPORTOVEC ROKU
Kapitán Martin HERMANN - školní policejní středisko, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Kapitán Martin Hermann se dlouhodobě věnuje bojovým uměním na vrcholové úrovni a dosahuje mezinárodních úspěchů. Je aktivní v bojovém umění Allkampf - Jitsu, kde dosáhl na 5. Dan, věnuje se Karate Shoto Kan, zde drží 4. Dan a také Jiu - Jitsu. Mimo to působí jako trenér, rozhodčí a také funkcionář. Děti a mládež učí sebeobraně a k tomu přednáší na Jihočeské univerzitě. Výčet životních úspěchů je předlouhý, tak připomeneme jen ty za poslední rok: 2. místo družstev z mistrovství světa v karate a 6. místo mezi jednotlivci v kategorii kata Masters. Druhý pak byl na mistrovství republiky v disciplíně Allkampf - Jistu Sebeobrana. A protože slouží na školním policejním středisku v Českých Budějovicích, předává pochopitelně úspěšně své zkušenosti řadě dalších policistů.

SÍŇ SLÁVY
Major ve výslužbě Josef Kotlan, ředitelství služby pořádkové policie. Policejní kariéru zahájil v roce 1967 na poříčním oddílu na Brněnské přehradě, kde také v roce 1999 služební poměr ukončil. A to jen proto, že dosáhl důchodového věku. Od té doby dál pracuje jako technický pracovník odboru speciálních potápěčských činností a výcviku. Svým kolegům už oznámil, že letošní rok bude u Policie České republiky, po více než 55 letech, poslední. Celou kariéru předával zkušenosti mladším kolegům, převážně působil jako hlavní instruktor pro činnost služebních potápěčů a každoročně jich proškolil kolem 90, metodicky vedl instruktory potápění. Zvýšil profesionalitu v oblasti forenzního potápění, zaváděl výcvik pro nejnáročnější potápěčské činnosti za použití dýchacích směsí Nitrox a Trimix. Mezi významné milníky jeho kariéry určitě patří zásah při pádu letadla do jezera Zlaté písky u Bratislavy v roce 1976, který by vystačil na samostatný večer a pak také práce na odminování řeky Sávy v Bosně a Hercegovině.

CENA MINISTRA VNITRA
Plukovník Jiří Ignác Laňka, Útvar rychlého nasazení, vrchní kaplan Policie České republiky Jiří Ignác Laňka působí na Útvaru rychlého nasazení už přes 30 let. Boj proti terorismu a nebezpečným pachatelům se stal jeho posláním. Tím druhým je duchovní činnost ve prospěch policistů, policejních zaměstnanců a jejich blízkých. Byl jedním z iniciátorů a zakladatelů Křesťanské policejní asociace, které je předsedou. V roce 2011 byl vysvěcen na římskokatolického jáhna a má ve správě kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v areálu Muzea policie. Svatby, křty, žehnání policejních praporů či policejní techniky, ale i pohřby. Tam všude ho můžete potkat a vyslechnout jeho vznešená slova.

CENA POLICEJNÍHO PREZIDENTA
Plukovnice Simona Hrubá, vedoucí personálního odboru Policejního prezidia ČR Simona Hrubá během svého dosavadního působení na personálním odboru prokázala, že je ženou na svém místě. V řízení dokázala využít přirozené autority a bohaté profesní zkušenosti získané po dobu své 27leté profesní dráhy na úřadu vyšetřování v Praze a úseku vnitřní kontroly, až na současnou pozici vedoucí personální odboru Policejního prezidia. Zde vhodně zvoleným způsobem řízení docílila toho, že její úsek velmi dobře funguje a udává pozitivní směr v rozvoji personalistiky Policie České republiky. Mimo jiné se aktivně zapojila také do týmu Assessment Centre POLICIE, který hodnotí manažerské kompetence policistů při obsazování vedoucích pozic. Je vnímána jako absolutní profesionál, dáma každým coulem, ženská do pohody i nepohody, diplomat, erudovaný odborník s lidským přístupem a vedoucí, který problémy řeší.

plk. Ondřej Moravčík
17.06.2022

Odkazy do noveho okna

POLICISTA ROKU

POLICISTA ROKU 

Detailní náhled

SÍŇ SLÁVY

SÍŇ SLÁVY 

Detailní náhled

CENA POLICEJNÍHO PREZIDENTA

CENA POLICEJNÍHO PREZIDENTA 

Detailní náhled

TÝM ROKU

TÝM ROKU 

Detailní náhled

SPECIALISTA ROKU

SPECIALISTA ROKU 

Detailní náhled

ZAMĚSTNANEC ROKU

ZAMĚSTNANEC ROKU 

Detailní náhled

SPORTOVEC ROKU

SPORTOVEC ROKU 

Detailní náhled

ČIN ROKU

ČIN ROKU 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem