Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v níž se uvedený žadatel domáhá sdělení informace, a to v tomto znění: „Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací, jak policejní orgán dospěl ke zjištění identity 2 osob, vedených v předmětné trestní věci jako poškození. Dále žádám o poskytnutí informací, zda docházelo k monitorování a záznamu projevů řečníků a osob účastných na akci dne 28. 11. 2021 v Praze na Letné, kteří protestovaly proti covidovým opatřením a zda bylo shledáno nějaké protiprávní jednání daných osob, jaké a jak na ně bylo v souladu s právními předpisy konkrétně reagováno." 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace:
Totožnost osob byla zjištěna vlastním šetřením pracovnice kontrolního orgánu skupiny vnitřní kontroly Obvodního ředitelství policie Praha I. Na shromáždění, které se konalo dne 28. 12. 2021, byl ze strany policistů OŘP P I velených na opatření prováděn ve všech směrech dohled na dodržování veřejného pořádku. Pokud bylo někde zjištěno protiprávní jednání, bylo neprodleně řešeno a současně s tím byla prováděna dokumentace takového jednání. Bylo zjištěno, že v průběhu nahlášeného shromáždění došlo k protiprávnímu jednání charakterizované jako přestupkové. V rámci opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku tohoto shromáždění byly zjištěny tyto přestupky: 2x přestupek § 14/2a zák. č.  84/1990 Sb. o právu shromažďovacím (na shromáždění měla osoba pyrotechnický výrobek) 1x přestupek rušení občanského soužití a znevážení postavení úřední osoby, podle §§ 5/1b 7/1c bod 3) zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích 1x přestupek § 14/3c zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím (osoba nesplnila některou z povinností svolavatele – zajistit pokojný průběh shromáždění) 1x zajištění § 26/1f zák. č. 273/2008 o Policii České republiky (osoba byla přistižena při spáchání činu se znaky správního deliktu.

vytisknout  e-mailem