Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomáháme seniorům, chráníme seniory - veřejné sbírky

Blíží se období Vánoc a jejich atmosféra v nás mnohdy probouzí touhu pomáhat druhým. Různé organizace tak každý rok pořádají veřejné sbírky, kterými se snaží pomoci ostatním. 

Toho jsou si vědomi také podvodníci, kteří se snaží, zejména v tomto období, pod různými záminkami obměkčit srdce důvěřivých lidí, vylákat z nich peníze a neoprávněně se obohatit. Nepoctivci neváhají své potenciální oběti oslovit na vánočních trzích, v okolí obchodních center, ale také v dopravních prostředcích MHD.

Každý, kdo chce nějakým způsobem pomoci potřebným, by měl dbát zvýšené opatrnosti a ověřovat si, komu a na jaké účely peníze poskytne.

Kdo může konat veřejnou sbírku?

Sbírku může konat obec nebo kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická osoba, která má sídlo, nebo jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, která má na území České republiky umístěnou organizační složku.

Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou, mohou být však právnickou osobou pověřeny. Aby mohla být sbírka řádně zahájena, vydá příslušný úřad osvědčení o tom, že lze sbírku konat. Pokud chce veřejnou sbírku pořádat kraj, příslušné osvědčení vydává Ministerstvo vnitra.

Jak se bránit případným podvodníkům?

V první řadě je třeba předvídat a být obezřetný. Pokud Vás někdo osloví s žádostí o příspěvek do sbírky a máte podezření, že by se mohlo jednat o podvod, máme právo toho, kdo peníze vybírá, požádat o předložení patřičných dokumentů. To znamená, že by nám měl na místě ukázat kopii osvědčení příslušného krajského úřadu (na území hl. m. Prahy se jedná o kopii osvědčení Magistrátu hl. m. Prahy), dále plnou moc od pořadatele sbírky s nacionály pověřené osoby. Pověření musí rovněž obsahovat údaje o právnické osobě, která sbírku pořádá. Pozornost bychom měli věnovat rovněž kasičce, do které jsou finance ukládány. Ta musí být řádně opatřena pečetí příslušného města. Nepřípustné je přelepení víka například obyčejnou samolepkou.

Seznam aktuálně pořádaných veřejných sbírek je k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR

Jaké jsou sankce v případě nedodržení povinností?

  • Při nedodržení povinností, které jsou ustanoveny v zákoně č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, může Krajský úřad jak právnické osobě, která sbírku konala, tak osobě, v jejíž prospěch byla sbírka pořádána udělit sankci až do výše 500 000,- Kč.
  • Pokud se někdo obohatí o více než 10 000,- Kč při falešné veřejné sbírce, dopouští se trestného činu podvodu, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
  • V případě, že máte podezření na pořádání podvodné sbírky, nebojte se zavolat na linku tísňového volání Policie České republiky 158.
  • Bližší informace o pravidlech pořádání veřejných sbírek jsou dostupné na webu Ministerstva vnitra ČR. 

kpt. Iveta Kremličková
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
26. 11. 2021

Pomáháme seniorům, chráníme seniory - podvodné veřejné sbírky
 

vytisknout  e-mailem