Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o následující informace. 

1. Poskytněte informace o policistech ve vozidle RZ 7AS5271, ze dne 24. 5. 2021, v cca 15:58 hodin, kteří jeli ulicí Pod Hranicí, Praha 13, bez ochranných respirátorů. Uveďte jejich služební zařazení, a jak nad nimi byl vykonáván dozor a kontrola v dodržování protiepidemiologických nařízení.
Dne 24. 5. 2021 v cca 15:58 hod. se nacházeli ve služebním dopravním prostředku Škoda Octavia, RZ 7AS 5271, policisté služebně zařazeni u Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort. Policisté byli kontrolováni, zda mají nasazen prostředek k ochraně dýchacích cest při jejich instruování na začátku směny a dále namátkově v průběhu operačního dne.

2. Jak je metodicky řízena kontrola policistů na dodržování protiepidemiologických nařízení, kdo a jak často je kontroluje v rámci vašeho krajského ředitelství.
Kontrola činnosti policistů je prováděna zejména ze strany přímých nadřízených, upraveno v ust. § 45 odst. 2 zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a dále je upravena interními akty řízení. Kontrolními útvary jsou skupiny vnitřních kontrol jednotlivých Obvodních ředitelství policie Prahy I - IV a odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Kontrolní činnost se provádí průběžně, tedy jak při nástupu policisty do výkonu služby, tak i v jejím průběhu. Kontroly policistů v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy jsou realizovány v souladu s metodickým doporučením Ministerstva vnitra, odboru zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného zdraví č. 7/2020 k provedení opatření proti onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a jsou prováděny na dodržování protiepidemiologických nařízení ze strany policistů každý den při nástupu do služby a to vizuálním vnímáním při pravidelných ranních instruktážích. Dále jsou prováděny nepravidelné kontroly po celou dobu výkonu služby zejména screening symptomů, povinnost ochrany dýchacích cest (nos a ústa), kterými je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), větrání místností a kanceláří, dezinfekce rukou. Pokud není policista očkován nebo neprodělal onemocnění COVID 19, je jednou týdně podroben antigennímu testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

3. Poskytněte informaci, kolik kontrol policistů v rámci vašeho krajského ředitelství, bylo kontrolními orgány a nadřízenými služebními funkcionáři provedeno, v období od 1. 1. 2021, do data odeslání požadované informace.
Celkový počet všech kontrolních úkonů není evidován (povinný subjekt nemá takovou povinnost ze zákona), a to zejména s ohledem na jejich množství a rozsah oprávněných subjektů kontrolní činnost vykonávat (viz bod 2).

Dále poskytněte informaci, v kolika případech, bylo zjištěno porušení protiepidemiologických nařízení policisty (tedy kolik nadřízených, zjistilo porušení, svými podřízenými).
V 6 případech.

4. Pro srovnání, poskytněte informaci, kolik kontrol občanů (tedy 1 občan, jedna kontrola) bylo všemi policisty, patřícími pod vaše krajské ředitelství, a to ze všech složek a odborů, bylo v období od 1. 1. 2021, do data odeslání požadované informace. Dále poskytněte informaci, v kolika případech, bylo zjištěno porušení protiepidemiologických nařízení policisty u kontrolovaných občanů.
Počet kontrol k dodržování mimořádných opatření MZČR a KHS - 402150
Počet přestupků-porušení mimořádných opatření MZČR - 6701
Počet přestupků-porušení krizových opatření vlády - 3769
Počet TČ-šíření nakažlivé choroby - 7
Odepření vjezdu vozidel na území okresu (od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021) - 2630

vytisknout  e-mailem