Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Početní stavy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

  1. Jaký je celkový počet policistů z povolání PČR?
  2. Jaký je počet důstojníků z povolání  – jednotlivě podle hodností?
  3. Jaký je počet civilních zaměstnanců v pracovním věku a kolik činily celkové mzdové náklady za rok 2019?
  4. Jaký je počet civilních zaměstnanců v důchodovém věku a kolik činily celkové mzdové náklady za rok 2019?
  5. Kolik bývalých policistů z povolání v důchodu, slouží u PČR na tabulkových místech?
  6. Jak vysoké byly celkové mzdové náklady na platy civilních zaměstnanců a policistů z povolání u PČR za rok 2019?
  7. Jak vysoká byla celková částka, vyplacená na odměnách u PČR za rok 2019?
  8. Kolik policistů pracuje na plný a na částečný úvazek u PČR nad 55 let, nad 65 let, nad 75 let a nad 80 let? Jaké jsou celkové finanční náklady? 

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým bodům sdělila následující:

Ad) 1

Počet policistů k 1. 1. 2021 je 40 434.

Ad 2)

Počty důstojníků Policie České republiky k 1. 1. 2021:

genmjr.

brig. gen.

plk.

pplk.

mjr.

kpt.

npor.

por.

ppor.

2

10

747

837

623

3 591

1 981

5 263

501

Ad 3)

Počet tzv. občanských zaměstnanců, kteří ke dni 1. 1. 2020 nepobírají starobní důchod, je 8 529.

Ad 4)

Počet tzv. občanských zaměstnanců, kteří ke dni 1. 1. 2020 pobírají starobní důchod, je 1 271.

Ad 3), 4) a 5)

Ke druhé částí otázek č. 3) a 4) a k otázce č. 5), které se týkají mzdových nákladů na občanské zaměstnance a počtu bývalých policistů v důchodu, sloužících nyní u Policie České republiky na tabulkových místech, povinný subjekt sdělil, že ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuáloního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

Povinný subjekt konstatoval, že informací o mzdových nákladech na občanské zaměstnance v důchodu a v „pracovním věku“ v žadatelem požadované struktuře za rok 2019 a o počtu bývalých policistů v důchodu, sloužících nyní u Policie České republiky na tabulkových místech, ve smyslu výše citovaného zákonného ustanovení nedisponuje. Vzhledem ke skutečnosti, že odchod do důchodu jednotlivých občanských zaměstnanců probíhá individuálně v průběhu celého roku, povinný subjekt by pro získání všech požadovaných informací (včetně počtu nyní zaměstnaných bývalých příslušníků) musel analyzovat a posoudit individuálně každý konkrétní personální spis daného občanského zaměstnance a zjistit, zda daný zápis odpovídá žadatelem definovanému dotazu. Tím by povinný subjekt požadovanou informaci tzv. nově vytvořil. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanými informacemi disponovat.

Ad 6)

Služební příjem policistů

Platy občanských zaměstnanců

Celkem

22 857 428 071 Kč

3 258 439 472 Kč

26 115 867 543 Kč

Ad 7)

Odměny policistů

Odměny občanských zaměstnanců

Celkem

672 709 774 Kč

175 309 506 Kč

848 019 280 Kč

Ad 8)

Počet policistů nad 55 let (včetně věku 55) je 2 907. Všichni pracují na plný úvazek. Ve věku nad 65 let nepracuje u Policie České republiky žádný policista, jelikož v souladu § 41 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, služební poměr příslušníka skončí dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž příslušník dovršil věku 65 let.

Ve vztahu k části bodu 8), tedy k otázce „Jaké jsou celkové finanční náklady?“ povinný subjekt sdělil, že ze znění otázky není zřejmé, jakých informací se domáháte, resp., jaký typ nákladů má žadatel na mysli, ke které skupině či k jakému subjektu se mají náklady vztahovat, případně za jaké časové období tuto informaci žádá poskytnout. Povinný subjekt tak v otázce č. 8 vyzval žadatele k případnému doplnění žádosti.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 25. 3. 2021

vytisknout  e-mailem