Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tvoje cesta

V průběhu roku 2019 byl vytvořen nový jednotný koncept policejní prevence, který sdružuje stávající i nové aktivity. Koncept ve svých třech sekcích cílí především na stanovené priority policejního prezidenta, tedy drogovou kriminality, bezpečí v online prostředí a bezpečí v dopravě. Koncept si klade za cíl zejména apelovat na odpovědnost veřejnosti za vlastní bezpečí, včetně odpovědnosti rodičů za bezpečí dětí. 

Pro vyhlášené preventivní priority zahrnuje koncept podsekce „Tvoje cesta onlinem“, „Tvoje cesta v dopravě“ a „Tvoje cesta načisto“.


1. „Tvoje cesta onlinem“

Sekce „Tvoje cesta onlinem“ je zaměřena na bezpečnost v digitálním prostředí. Základem je projekt vybudovaný ve spolupráci s ČSOB. Základním výstupem projektu jsou metodiky a návody, jak přistupovat k prevenci kriminality v online prostředí ve vztahu ke školním dětem a rodičům. V roce 2020 bude zahájen společný výukový program, který budou realizovat policejní preventisté a bankovní experti (ambasadoři finanční gramotnosti) na základních školách. Na základní projekt naváže v průběhu roku 2020 preventivně – informační kampaň. Sekce "Tvoje cesta onlinem" zahrnuje také další aktivity a projekty v dané oblasti. 

2. „Tvoje cesta v dopravě“

Sekce „Tvoje cesta v dopravě“ je zaměřena na prevenci v silničním provozu. Základem je spolupráce s neziskovou organizací Bezpečně na silnicích o.p.s. (Tým silniční bezpečnosti) na projektu „Markétina dopravní výchova“ a projekt policie „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Základním výstupem jsou metodiky, semináře a materiály jak přistupovat k prevenci v silniční dopravě se zaměřením na školní děti a lektory. Pilíř je důležitým bodem policejní prevence zejména do doby, než se podaří ukotvit dopravní výchovu jako povinnou součást školních vzdělávacích programů (předpoklad r. 2025). Oblast bude dále rozšiřována o projekty zaměřené na autoškoly.

3. „Tvoje cesta načisto“

„Tvoje cesta načisto“ cílí na primární protidrogovou prevenci. Základem pilíře je program primární protidrogové prevence TVOJE CESTA NAČISTO vytvořený v roce 2021. Program je veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proložené soutěžní hrou a doplněné odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Cílem programu je interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů dojít k závěru, že zákony mají nezletilé ochránit před nebezpečími a negativními dopady. Odborným gestorem programu je Národní protidrogová centrála SKPV.

pplk. Veronika Hodačová
oddělení prevence


 

Odkazy do noveho okna

Loga koncepce preventivní prevence Tvoje cesta

Loga koncepce preventivní prevence Tvoje... 

Detailní náhled

Loga koncepce preventivní prevence Tvoje cesta

Loga koncepce preventivní prevence Tvoje... 

Detailní náhled

Loga koncepce preventivní prevence Tvoje cesta

Loga koncepce preventivní prevence Tvoje... 

Detailní náhled

Loga koncepce preventivní prevence Tvoje cesta

Loga koncepce preventivní prevence Tvoje... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem