Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení informací k opakovanému ohrožení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s prováděním stavebních prací v oblasti ulic Jindrova x Za Mototechnou. 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace.

Ad 1) Situaci na místě řešila hlídka MOP Zličín „Epilog 811“ od cca 12:17 do 12:41 hodin.
Ad 2) Odpovědní byli z dikce zákona řidiči nákladních vozidel, kteří vozidla v rozporu s právními předpisy v křižovatce odstavili (zaparkovali).
Ad 3) Ze strany MOP Zličín byly dne 30. 9. 2020 zjištěny přestupky v dopravě u dvou řidičů, které se týkaly stavby na křižovatce ulic Jindrova x Za Mototechnou. Jednalo se o dvě nákladní vozidla – domíchávače betonu. Hlídka jednání druhého řidiče na základě svého uvážení vyřídila na místě domluvou. Co se týče zadokumentovaného jednání řidiče, tento nebyl řešen na místě, ale byl předvolán k podání vysvětlení na MOP Zličín. Až po výslechu řidiče a vyhodnocení videozáznamu bylo šetření ve věci dne 6. 10. 2020 ukončeno a řidiči byla uložena pokuta v příkazním řízení.
Ad 4) Přestupci byla uložena pokuta na blok série AK/2018 číslo C2375792.
Ad 5) viz Ad 3)
Ad 6) Orgán policie neshledal, že by vozidlo nebylo dostatečně zajištěno proti samovolnému pohybu, respektive z dostupných informací nevyplývá opak. Vozidla tohoto typu jsou z výroby vybavena takovými technickými zařízeními, která automaticky brání samovolnému pohybu vozidla (viz např. systém HOLD u Mercedes-Benz).
Ad 7) Jednalo se o dvě vozidla a přestupky byly vyřízeny jak uvedeno výše. Věc týkající se zadokumentovaného vozidla je vedena pod č. j. KRPA-255882/PŘ-2020-001217.
Ad 8) viz Ad 7).
Ad 9) Z pohledu příslušné právní úpravy za dodržování předpisů v dopravě zodpovídá řidič (resp. Konkrétní účastník silničního provozu), nikoli osoby odpovědné za předmětnou stavbu (která probíhá mimo pozemní komunikaci) anebo nadřízený řidiče. Pokud policie v činnosti těchto osob neshledala protiprávní jednání, není oprávněna vůči nim činit ani žádná opatření. Nicméně v rámci preventivní činnosti v rámci BESIP hlídka na místě poučila řidiče o žádoucím zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a případné potřebě vyžádání součinnosti dalších poučených osob, např. z předmětné stavby. Zároveň byl o dopravní situaci při vykládání betonu na předmětné stavbě zpraven i nadřízený řidičů, který se dostavil společně s jedním z řidičů na MOP Zličín dne 6. 10. 2020.
Ad 10) Dopravní podnik hl. m. Prahy nebyl v předmětné věci osloven, neboť skutkový stav v obou věcech byl spolehlivě zjištěn a zadokumentován.
Ad 11) Příslušný orgán policie neshledal takový úkon ve věci za nezbytný. Místně a věcně příslušným v šetření tohoto Vašeho oznámení je Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Zličín, Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5.

vytisknout  e-mailem