Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Prevence na Střední škole v Semilech

SEMILY - Na programu byla "Trestní odpovědnost a protiprávní jednání v souvislosti s návykovými látkami", 

V pátek dne 9. října 2020, na základě žádosti vedení školy, navštívila policistka z oddělení tisku a prevence Libereckého kraje Střední školu v Semilech v ul. 28. října.

Policistka provedla v rámci prevence přednášku studentům prvního ročníku učebních oborů na téma:  „Odpovědnost mládeže za protiprávní činy a protiprávní jednání v souvislosti s návykovými látkami“.   

3Při přednášce byli studenti seznámeni se základními zásadami zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a především o výchovných, ochranných a trestních opatřeních, které jim mohou hrozit v případě spáchání trestného činu. Dále byli také studenti seznámeni s některými přestupky proti občanskému soužití a majetku.

Hlavním tématem přednášky bylo protiprávní jednání v souvislosti s návykovými látkami jak dle trestního zákoníku, tak i dle zákona o přestupcích. Policistka studentům vysvětlila trestné činy jako je například § 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami (dále jen OPL), § 284 Přechovávání OPL, § 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL a § 287 Šíření toxikomanie, ale i přestupky ze zák. 167/1998 Sb. o návykových látkách - neoprávněné přechovávání a pěstování OPL.  

Dále byli studenti informováni o tom, že Policie ČR průběžně provádí u mládeže kontroly, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Každá osoba mladší 18 let, u které je důvodné podezření, že by mohla být ovlivněna návykovou látkou je, dle zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, povinna se na výzvu policisty podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, neboť pokud se odmítne podrobit, dopustí se tím přestupku, za který lze uložit pokutu. Pokud policista při kontrole zjistí, že je mladistvý nebo dítě pod vlivem návykové látky, tak se obratem vyrozumí rodič nebo zákonný zástupce a příslušný odbor sociální péče o dítě.  


14. 10. 2020
nprap. Martina Frýdová
preventistka KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem