Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů (Projekt 263)

Základy programu:
Evropská územní spolupráce (EÚS) je cílem v rámci podpory financované z evropských strukturálních a investičních fondů, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Na realizaci přeshraničních projektů mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou je v programovaném období 2014 – 2020 k dispozici 103,4 mil. eur z ERDF.

Způsobilé projekty mohou být podpořeny dotací až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů.

Projektoví partneři:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Polizeipräzidium Oberpfalz Regensburg
Bundespolizeidirektion München

Předpokládaný rozpočet projektu:

Celkem:                                                                                307 080 €
z toho:
Evropský fond pro regionální rozvoj (85%)                           261 018 €
vlastní podíl projektového partnera -
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (15%)                 46 062 €

Období realizace projektu:
08/2019 – 12/2022

Důvody vzniku projektu:
Na základě analýz z přechozích let a vyhodnocení praktických zkušeností policistů obou států bylo zjištěno, že je nutné rozšířit jejich znalosti a vzájemné sociální vazby pro jejich součinnost v příhraničních oblastech. Možnost vyměňovat si zkušenosti, informovat se navzájem o metodách a příkladech dobré praxe k tomu významně přispějí. Společné vzdělávací aktivity rovněž přispějí ke zmírnění dopadů existujících překážek, kterými jsou nejen jazyková bariéra, ale i rozdílné legislativní a  správní podmínky na území obou států.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně spolupráce českých a německých policistů při společném řešení mimořádných situací v příhraničí, potírání negativních společenských jevů, zefektivnění činnosti útvarů policejních složek při společných zásazích, zefektivnění vzájemné výměny informací mezi policisty jednotlivých útvarů všech projektových partnerů. Dalším přínosem projektu je využití těchto policistů v policejní praxi v příhraniční a následné adekvátní řešení situací s udržováním bezpečnosti, předcházení a řešením trestné činnosti v daných oblastech včetně realizace přeshraničních operací.

V rámci projektu budou pro příslušníky Spolkové a Bavorské policie a příslušníky Policie ČR organizovány tuzemské i zahraniční vzdělávací aktivity. Bude pořízeno speciální vybavení pro policisty Krajského ředitelství Plzeňského kraje potřebné k realizaci některých aktivit projektu jako jsou taktické vesty, záchranářské suché obleky, lezecká výstroj, motorový člun, tlumočnické sady apod. Zaměření jednotlivých aktivit je členěno dle tematických okruhů do osmi oblastí, v rámci kterých se proškolí cca 840 českých a německých policistů a to:

- výcvik se zaměřením na přeshraniční pronásledování a výcvik policistů nasazovaných do společných hlídek
- speciální výcviky policejních instruktorů
- srovnávací výcvik policistů pořádkových jednotek a zásahových jednotek
- školení k zákonu o mezinárodní justiční spolupráci.

Očekávaným výsledkem projektu je:
- zlepšení vzájemné součinnosti policistů a zefektivnění činnosti bezpečnostních složek obou států, které se podílejí na řešení trestných činů a přestupků
- zlepšení koordinace společných operací mezi Policií České republiky, Spolkovou policií a Bavorskou policí, popřípadě dalšími zainteresovanými subjekty
- zlepšení prevence a potírání trestné činnosti dojde k nastavení nových pravidel spolupráce.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou policisté z příhraničních oblastí ČR a Bavorska.

Přínos pro obyvatelstvo:
- zlepší se vzájemná součinnost policistů projektových partnerů stejně tak i součinnost mezi policií a občany
- prohloubí se spolupráce mezi bezpečnostními sbory na obou stranách hranice, zlepší se koordinace společných akcí české, bavorské a státní policie
- posílí se tak pocit bezpečí
- zvýší se i turistická a hospodářská atraktivita regionu.
 

vytisknout  e-mailem