Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Více informací pro oběti trestných činů

Policie České republiky zintenzivní v trestním řízení informovanost obětí trestných činů. Policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar se tak dohodl s vedením Bílého kruhu bezpečí. 

Linka116006 logo1RGB.jpgLinka 116 006Bílý kruh bezpečí, zapsaný spolek poskytující poradenství obětem trestných činů, provozuje jako velmi důležitý a ihned dostupný informační kanál na telefonním čísle 116 006 Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Provozovatelé linky zaručují obětem poskytování emocionální podpory, právního poradenství i zprostředkování kontaktů se zodpovědnými orgány. Odborníci na lince poskytují v non stop režimu mimo jiné informace o postupech policejního vyšetřování, trestně právním řízení i možnostech odškodnění.

Policisté v trestním řízení samozřejmě již nyní věnují práci s oběťmi trestných činů velkou pozornost. Součástí každého trestního řízení je mimo jiné poučení oběti o jejích právech i povinnostech. Oběti trestné činnosti jsou také informovány o organizacích, které jim poskytují odbornou pomoc různého charakteru. Každý, kdo utrpí vlivem trestné činnosti újmu, tak může po absolvování nezbytných úkonů trestního řízení, např. již v klidu domova, oslovit některou z pomáhajících organizací s dotazy či prosbou o pomoc se zvládnutím situace. Nově proto bude informace o lince 116 006 přímou součástí všech dokumentů určených v trestním řízení obětem. Policejní prezident k tomu dodává:"Uvědomujeme si, že je třeba věnovat obětem trestných činů pozornost. Oběť se nezákonným jednáním pachatele dostává často do velmi obtížné životní situace. Někdy si situace vyžádá i zásah policejních psychologů. Ochotně jsme proto vyslyšeli žádost Bílého kruhu bezpečí o zajištění větší informovanosti o Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí, která může být cenným zdrojem informací."

Problematice obětí kriminality a domácího násilí je pozornost věnována již v systému policejního vzdělávání. To dokazuje mimo jiné projekt policistů brněnského vzdělávacího zařízení „Neodkládej to“

pplk. Veronika Hodačová
31. 7. 2020

vytisknout  e-mailem