Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 05.08.2019

Žadatel: z Prahy
Ze dne: 05. 08. 2019

Žádost o „sdělení typů a ráží zbraní, ke kterým byla střelnice „Hubert“ v lokalitě Broumov-Olivětín schválena PČR platných k datu 11. 01. 1963 a datu 26. 03. 2004.

Odpověď na žádost:
1) K Vámi uváděnému datu 11. ledna 1963 nejsou zdejšímu Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál jako „příslušnému útvaru policie“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb. k dispozici žádné údaje o schválení provozu na Vámi uváděné střelnici. S časovým odstupem více než 56 let lze pouze předpokládat, že střelnice na tomto místě nebyla k Vámi uváděnému datu schválena ani provozována, neboť k Vámi požadovaným informacím o schválených typech a rážích zbraní nemáme (i s ohledem na běžně stanovené lhůty k archivování) k dispozici žádné dokumenty.
2) K druhému Vámi uváděnému datu 26. března 2004 byla střelnice „Hubert“ provozována na základě dnes již neplatného Rozhodnutí Policie ČR, Okresního ředitelství Náchod, Oddělení správní služby, vydaného dne 10. června 1992 pod č. j. OŘP-587/Spr.-92. V tomto rozhodnutí je k Vámi požadovaným informacím doslovně uvedeno: 
„Na střelnici je povoleno provádět ostrou střelbu malorážkovými zbraněmi střelivem LR, Short a pod. dále sportovními zbraněmi pistole a revolvery bez omezení ráže, s maximálním dostřelem do 1400 m, na vzdálenost 25 m, maximálně 50 m z polohy vstoje vkleče, vleže. Na střelišti zajíc (liška) na průseku pak malorážovými zbraněmi střelivem LR, SHORT na vzdálenost 35 m, maximálně 50 m vleže, vkleče, vstoje. Brokovnicemi pak brokovými náboji max. laborace  jež  je uvedena v posudku balistika“.
Posudkem balistika je v daném případě myšlen Znalecký posudek č. 132/91 ze dne 30. prosince 1991, který pro brokovou ráži 12 stanoví maximální náplň prachu 2,2 gramu (g), náplň broků maximálně 36 g a průměr broků maximálně 2,5 milimetrů (mm). Pro ráži 16 jsou stejné hodnoty 1,8 g, 30 g a 2,5 mm a pro ráži 20 potom maximálně 1,5 g, 27 g a 2,5 mm.
 

vytisknout  e-mailem