Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

POLICISTA ROKU 2018

V průběhu pátečního večera proběhl na Pražském hradě již 19. ročník prestižní ankety POLICISTA ROKU 2018. 

Dne 31. května ve večerních hodinách se ve Španělském sále Pražského hradu uskutečnil již. 19. ročník prestižní ankety POLICISTA ROKU 2018. Etická komise Policie ČR navrhla z desítek nominovaných policistů a občanských zaměstnanců následující vítěze.

V kategorii POLICISTOU ROKU zvítězila kpt. Renáta Miková z Odboru obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, která u Policie ČR slouží již 25 let.

Její jméno se váže s vyšetřováním těch nejzávažnějších zločinů v Jihočeském kraji a je dobře známé nejen mezi policisty, kteří ji v mnoha případech vnímají jako vzor, ale i mezi širokou veřejností. Kapitánka Renáta Miková patří jednoznačně mezi špičku ve svém oboru. Vyšetřovala kauzy vražd, z nichž některé jsou díky medializaci známé široké veřejnosti. Jednalo se například o případ muže, který zavraždil svou ženu a tělo uschoval v domě v Římově. Dále případ vraždy zlatníka z Českých Budějovic, ze které byly usvědčeny dvě prostitutky, vražda muže a ženy na Táborsku, jíž se dopustil manžel oběti. Z roku 2018 pak vražda manželského páru v mobilheimu na Písecku a nespočet dalších.

Opomenout nelze ani její reprezentaci policejního sportu. Úspěšně obsadila několikrát medailové pozice na mezinárodních policejních mistrovstvích ve volejbale a v běhu na lyžích. Medaile přivezla i z policejních olympijských her v Barceloně, Quebecu a Adelaide za jízdu na horských a silničních kolech a také běh. V roce 2007 získala Renáta Miková prestižní ocenění LADY PRO, které uděluje panevropská společnost pro kulturu vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius ženám v České republice, které ve své profesionální, sportovní, umělecké nebo jiné životní kariéře dosáhly skutečně mimořádného úspěchu. Společně s oddělením tisku a prevence krajského policejního ředitelství se zapojila do preventivního projektu pro děti, který byl realizován pod názvem „DETEKTIVEM NA (NE)ČISTO“ v roce 2012 a 2013. V roce 2016 se společně s další kolegyní podílela na výstavbě speciální výslechové místnosti v budově krajského policejního ředitelství.

Na druhém místě kategorie v kategorii POLICISTA ROKU se stal pplk. Petr ŠIMEK z Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování a na třetím místě plk. Pavel Nemergut z Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování

V kategorii ČIN ROKU byli oceněni policisté z Obvodního oddělení Hrádek nad Nisou - Územního odboru Liberec a to prap. Jiří Zeman a prap. Ondřej Hrubeš. Policisté v polovině března v nočních

hodinách z domu s pečovatelskou službou v Chotyni, kde došlo k požáru jednoho z bytů, evakuovali přes dvě desítky seniorů a posléze se vydali přímo do hořícího bytu.

Přes zavřené dveře se valil hustý oblak černého dýmu a prap. Jiří Zeman zaslechl zpoza zavřených dveří sténat starší ženu. Okamžitě vstoupit do bytu, kde se ozývalo slabým hlasem sténání a volání o pomoc. Přes hustý dým však nebylo v bytě nic vidět, a proto policista vyzýval opětovně ženu, aby co nejvíce křičela. Posléze ulehl na zem, kde byl kouř trochu řidší a po zemi se plazil do bytu. Po intenzivním hledání se mu podařilo ženu nehmatat ležící na zemi, v bezprostřední části ohniska požáru. Policista ženu vytáhl z bytu a vynesl ji ven, kde ji před domem předal již do péče lékařů.

Policista se při zákroku sám nadýchal zplodin hoření a také skončil v liberecké nemocnici. Žena byla hospitalizována v Krajské nemocnici Liberec, policista po ošetření propuštěn do domácího léčení. Nikdo z ostatních nájemníků domu nebyl zraněn.

Na druhém místě v kategorii ČIN ROKU se umístili policisté z Obvodního oddělení Strakonice prap. Marek Heberlein a pprap. Ondřej Vít a na třetím místě policisté z Obvodního oddělení Havířov pprap. Michal Prokop, pprap. Jakub Konečný, pprap. Klára Tomanová a policisté z Oddělení hlídkové služby Karviná pprap. David Kocáb a pprap. Michal Hlisnikowski.

V kategorii TÝM ROKU zvítězil tým policistů z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje pod názvem MOBILHEIM, který vyšetřoval brutální vraždu na Písecku, z které byly obviněny dvě osoby.

Pod vedení mjr. Oto Šojsla (vedoucí oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství), se podařilo týmu složeného z kriminalistů z odboru obecné kriminality krajského ředitelství Jihočeského kraje, dále z policistů z odboru analytiky a kybernetické kriminality, policistů z oddělení obecné kriminality a oddělení kriminalistické techniky Územního odboru Písek díky velmi dobré a týmové práci se podařilo vypátrat dvojici pachatelů ukrývajících se v Rumunsku a na základě veškerých důkazů obvinit z trestného činu vraždy.

Na druhém místě v kategorii TÝM ROKU tým SCANIA z Krajského ředitelství policie Vysočina vyšetřující rozsáhlé kauzy podvodné kamionové přepravy a na třetím místě tým složený s kriminalistů z 9. oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zabývající se problematikou na úseku extremismu a terorismu a diváckém násilí.

ZAMĚSTNANEC ROKU se stal JUDr. Bohumil Šálek vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy majetku krajského ředitelství policie Pardubického kraje. JUDr. Bohumil Šálek pracuje u krajského ředitelství policie v rámci ekonomického úseku jako občanský zaměstnanec od roku 2010 ve funkci referenta státní správy a samosprávy. V červenci roku 2017 byl jmenován do funkce vedoucího oddělení správy nemovitého majetku v rámci odboru správy majetku.

JUDr. Bohumil Šálek je osobností s hlubokými morálními zásadami a postoji. Je to člověk vysoce empatický, lidský, schopný řídit a vést, klidně avšak i asertivně jednat a rozhodovat, i ve vypjatých situacích dosahovat cílů a záměrů vedeného jednání, v případě potřeby i nutných kompromisů. Jeho pojetí ekonomické činnosti vysoce překračuje rámec „správy majetku“ policie, v tomto směru dokázal v organizační složce státu aplikovat nabyté obrovské zkušenosti v právní i stavbařské soukromoprávní praxi a povýšit je ve své činnosti u policie na ryzí „péči řádného hospodáře“. Jeho myšlení, nápad, neutuchající a invence za policii stojí za stovkou realizovaných akcí i veřejných zakázek, některé z nich by se pravděpodobně nepodařilo bez jeho přičinění prosadit takovým způsobem a rychlostí. V posledním období stojí jeho osoba za realizací klíčových investičních záměrů, směřovaných k podpoře policie, jejímu rozvoji a zhodnocování jejího majetkového bohatství. Díky svému přístupu zanechal neopominutelnou stopy v desítkách realizovaných akcí.

V kategorii SPECIALISTA ROKU byl vybrán prap. Michal Záruba z oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje.

Vůbec jako první vycvičil služebního psa (německý ovčák Polux) u PČR na zásah proti tzv. „aktivnímu střelci“ a nad rámec svých pracovních povinností se zasazuje o rozvoj výcviku služebních psů. Podílel se na cvičeních KŘP-H v rámci AMOK a tvořil koncept využití psa při těchto a podobných situacích. Samotný výcvik konzultoval s AČR v jednotce SPADT, čerpal z kynologických sekcí RAID a GIGN. Tato problematika a výcvik jsou natolik specializované, že doposud nenašel pokračovatele, přesto však začlenil do výcviku dalšího služebního psa, tentokrát belgického ovčáka. Výcvik u tohoto druhého služebního psa aktualizoval a rozšířil jej o označení pachatele laserovým paprskem a rozvinul unikátní schopnost psa na toto reagovat.

Prap. Michal Záruba je ve služebním poměru od roku 1999, do funkce psovoda byl ustanoven v roce 2012 a pro celou jeho policejní kariéru je typické, že plně respektuje zájmy Policie České republiky a svým osobním a profesionálním přístupem zlepšuje nejen její image, ale především image služební kynologie. Díky uvedeným kvalitám je etickým i morálním vzorem pro své okolí.

Cenu POLICEJNÍHO PREZIDENTA získal tým policistů z kanceláře projektů a evropských fondů, oddělení operativní spolupráce, oddělení technické diagnostiky Policejního prezidia a policistů z Národní protidrogové centrály, kteří se podíleli na projektu RELIÉF.

Hlavním výstupem projektu Reliéf je vytvoření unikátní celosvětové mezinárodní kriminalistické sbírky mechanoskopických stop na povrchu lisovaných zásilek drog, především kokainu a heroinu s individuální identifikací Oddělením koncepce a strategické koordinace PP ČR ve spolupráci s policisty Národní protidrogové centrály SKPV a Kriminalistickým ústavem Praha získalo v roce 2013 na základě své iniciativy grant ve výši 18 mil. Kč z Programu švýcarsko – české spolupráce na realizaci projektu Reliéf.

Hlavním výstupem projektu Reliéf je vytvoření unikátní celosvětové mezinárodní kriminalistické sbírky mechanoskopických stop na povrchu lisovaných zásilek drog, především kokainu a heroinu s individuální identifikací. Pro vytvoření kriminalistické sbírky bylo nutno vyvinout speciální forenzní stanici pro KÚP, unikátní speciální SW pro automatizovanou dokumentaci, vyhledávání a komparaci mechanoskopických stop, mobilní forenzní stanici pro terénní činnost policistů NPC, navázat úzkou spolupráci s Generálním sekretariátem Interpolu v Lyonu a získat mezinárodní podporu projektu k provozu mezinárodní kriminalistické sbírky. V roce 2014 byla v Praze uspořádána mezinárodní konference k projektu Reliéf za účasti 30 států. Projekt Reliéf se stal náplní učebních osnov a je úspěšně aplikován v rámci mezinárodních operací. Díky těmto policistům vzniknul nový důkazní prostředek.

V kategorii SPORTOVEC ROKU zvítězil pplk. Zdeněk Němeček z odboru mezinárodní spolupráce a metodiky Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV. Oceněný, je ve služebním poměru jíž od roku 1984 a se sportovní střelbou začínal již v roce 1972 a dynamické střelbě od roku 1992. Pplk. Němeček díky tuzemským i mezinárodním sportovním úspěchům právem patří mezi světovou elitu.

Do současné doby, získal nespočet medailových ocenění mezi které z nich patří Mistrovství ČR a ČSSR od roku 1977 až do roku 1992. Soutěže IPSC se stal 14krát mistr ČR v letech (1997 – 2018), 18krát vítěz Superligy v letech (1997 – 2018), 14krát obsadil nejvyšší místa na Mistrovství Evropy. Na policejních soutěžích opakovaně získal v České republice medailová ocenění na International Law Enforcement Games se stal 11 krát vítězem a na Policejní mistrovství USA 4 krát vítězem.

Do SÍNĚ SLÁVY v letošním roce vstoupil JUDr. Ivan Smékal z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Ivan Smékal byl přijat do služebního poměru příslušníka v 1982 na pozici vyšetřovatele Odboru vyšetřování, kde působil do roku 1994. V roce 1994 byl jmenován vedoucím oddělení Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy, kde působil na různých zpravidla řídících pozicích (vedoucí odboru, náměstek ředitele úřadu, velitel služby, zástupce ředitele správy, velitel služby) které byly profesně završeny šestnáctiletým působením v pozici náměstka ředitele Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy se služební hodností vrchní rada plukovník. Za celou dobu průběhu služby bylo patrné, že se jedná o policistu, který si je vědom náročnosti jím vykonávané činnosti a je ochoten ji obětovat také čas svého osobního volna.

Policista dosahoval v průběhu mnoha desítek let služby velmi dobrých výsledků ve výkonu služby, za což byl mnohokrát odměněn. V průběhu svého profesního života se JUDr. Smékal aktivně zapojoval do vzdělávacích aktivit a rozšiřoval si tak své vědomosti, znalosti a dovednosti.

JUDr. Smékal je etickým a morálním vzorem pro své spolupracovníky (nejen v profesním, ale i osobním životě) a jeho činnost a zapojení do řešených problémů přesahovala a přesahuje nasazením rámec plnění služebních úkolů. Své dovednosti a znalosti nabité v průběhu služebního života dosud aktivně předává mladším kolegům. Od 1. ledna roku 2019 působí pan JUDr. Smékal na pozici referenta společné státní správy a samosprávy kanceláře ředitele Krajského ředitelství Policie hl. města Prahy.

Fotografie z tohoto slavnostního večera naleznete také na našem facebooku.

kpt. Eva Kropáčová, 4. 6. 2019

Odkazy do noveho okna

Foto (01)

Foto (01) 

Detailní náhled

Foto (02)

Foto (02) 

Detailní náhled

Foto (03)

Foto (03) 

Detailní náhled

Foto (04)

Foto (04) 

Detailní náhled

Foto (05)

Foto (05) 

Detailní náhled

Foto (06)

Foto (06) 

Detailní náhled

Foto (07)

Foto (07) 

Detailní náhled

Foto (08)

Foto (08) 

Detailní náhled

Foto (09)

Foto (09) 

Detailní náhled

Foto (10)

Foto (10) 

Detailní náhled

Foto (11)

Foto (11) 

Detailní náhled

Foto (12)

Foto (12) 

Detailní náhled

Foto (13)

Foto (13) 

Detailní náhled

Foto (14)

Foto (14) 

Detailní náhled

Foto (15)

Foto (15) 

Detailní náhled

Foto (16)

Foto (16) 

Detailní náhled

Foto (17)

Foto (17) 

Detailní náhled

Foto (18)

Foto (18) 

Detailní náhled

Foto (19)

Foto (19) 

Detailní náhled

Foto (20)

Foto (20) 

Detailní náhled

Foto (21)

Foto (21) 

Detailní náhled

Foto (22)

Foto (22) 

Detailní náhled

Foto (23)

Foto (23) 

Detailní náhled

Foto (24)

Foto (24) 

Detailní náhled

Foto (25)

Foto (25) 

Detailní náhled

Foto (26)

Foto (26) 

Detailní náhled

Foto (27)

Foto (27) 

Detailní náhled

Foto (28)

Foto (28) 

Detailní náhled

Foto (29)

Foto (29) 

Detailní náhled

Foto (30)

Foto (30) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem