Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotaz ze dne 15. 2. 2019

Žadatel: z Olešnice v Orlických horách
Ze dne: 15.2.2019

Žádost o kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé (resp. ze kterého PS zjistil), že policista obvodního dokumentu neuvedl v úředních záznamech (v mnou uvedeném případě) nepravdu, jak PS sdělil v č. j. XY.

Odpověď žadateli:
Povinný subjekt nedisponuje dokumentem, který by prokazoval, že policista v daném případě „neuvedl nepravdu“. Zároveň je však nezbytné dodat, že stejně tak povinný subjekt nemá k dispozici ani informace, které by dokazovaly opak.

Vámi citované úřední záznamy obsahují poznatky, které policejní orgán získal v rámci šetření (tzv. předšetření) podle § 74 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ve Vámi uváděných případech jde o informace získané od osob, které byly přítomny šetřenému přestupkovému jednání. Vámi uváděné rozpory mezi některými údaji uvedenými v úředních záznamech pouze dokumentují, že dotazované osoby (svědci) vnímaly určitou situaci v jednotlivostech mírně odlišně, popř. jí odlišně reprodukovaly. To však nezakládá nepravdivost úředních záznamů.

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
 

vytisknout  e-mailem