Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k dostavbě areálu Zbraslav

www.policie.cz/zbraslav 

Při projektování byl brán zřetel na potřeby útvarů Policie České republiky, které zde mají být v souladu s příslušným usnesením vlády České republiky dislokovány. Jedná se o významné organizační články policie, zejména o Kriminalistický ústav a Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování.  Ministerstvo vnitra je přesvědčeno, že umístění především druhého z uvedených útvarů přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel v této lokalitě. Pro vytvoření představy, o jak významné útvary Policie České republiky s celostátní působností se jedná lze poskytnout následující stručné charakteristiky jejich působnosti.

Kriminalistický ústav je útvarem Policie ČR s celostátní působností, který se specializuje na výkon znalecké činnosti v oborech kriminalistika, chemie, písmoznalectví, strojírenství a elektrotechnika. Znaleckou činnost vykonává podle normy ČSN EN ISO/EC 17025:2005, na kterou v roce 2007 obdržel osvědčení o akreditaci. Patří do skupiny znaleckých ústavů zapsaných do seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Je výzkumnou institucí a již řadu let vykonává aplikovaný výzkum v oboru kriminalistika. Kriminalistický ústav zpracovává znalecké posudky a odborná vyjádření zejména pro orgány činné v trestním řízení.

Kromě vlastního výkonu kriminalistickotechnické a znalecké činnosti se podílí na výchově a vzdělávání kriminalistických techniků a kriminalistických znalců a je metodicko-řídícím pracovištěm pro specializované policejní útvary na území České republiky.

Na poli mezinárodních vztahů se Kriminalistický ústav od roku 2000 výrazně podílel na projektech spolufinancovaných Evropskou komisí (Phare, ISEC, ISF i ERP aj.). V roce 1998 se stal řádným členem Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI)

Nezastupitelný je podíl Kriminalistického ústavu v oblasti vědeckého výzkumu, zejména vývoji a zavádění nových metod a postupů do kriminalistickotechnické a znalecké praxe.

Národní centrála proti organizovanému zločinu se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, kybernetické kriminality, terorismu a extremismu. Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na bezpečnosti státu.

V rámci své působnosti plní Národní centrála proti organizovanému zločinu úkoly úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky (Asset Recovery Office), národní centrály proti penězokazectví, národního kontaktního bodu pro terorismus (NKBT), národního kontaktního bodu pro kybernetickou kriminalitu a národního kontaktního místa pro počítačové hlášení závadného obsahu a závadových aktivit v síti internet a určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.

Odkazy do noveho okna

areál Zbraslav 01

areál Zbraslav 01 

Detailní náhled

areál Zbraslav 02

areál Zbraslav 02 

Detailní náhled

areál Zbraslav 03

areál Zbraslav 03 

Detailní náhled

areál Zbraslav 04

areál Zbraslav 04 

Detailní náhled

areál Zbraslav 05

areál Zbraslav 05 

Detailní náhled

areál Zbraslav 06

areál Zbraslav 06 

Detailní náhled

areál Zbraslav 07

areál Zbraslav 07 

Detailní náhled

areál Zbraslav 08

areál Zbraslav 08 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem