Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Balistické vesty

Reakce na informace uvedené v MF Dnes. 

Policie České republiky reaguje touto cestou na informace uvedené v článku s názvem „Policistům chybí neprůstřelné vesty". Mají tisíce prošlých“, po jehož přečtení může čtenář neobeznámený s reálnou situací získat dojem, že je v této oblasti situace kritická a Policie České republiky není schopna zajistit základní prvky výstroje pro policisty. Opak je pravdou.

K problematice balistických vest

Policie ČR aktuálně vlastní celkem 28 263ks vest v normě životnosti, která je desetiletá. Rozdělení vest po jednotlivých organizačních útvarech policie řeší od roku 2017 systemizace balistických a ochranných prostředků. O přidělení vest na jednotlivé organizační články rozhoduje ředitel krajského ředitelství PČR dle potřeb kraje. Nutno zmínit, že přímý výkon služby vykonává cca 36 000 příslušníků a při posuzování adekvátnosti počtu balistických vest je nutné také brát v potaz fakt, že tito policisté nevykonávají výkon služby současně.

Policie ČR má mimo zmíněných 28 263 kusů vest v normě životnosti uskladněno ještě dalších 8 099 kusů po skončení životnosti. Obecně lze konstatovat, že tyto vesty jsou používány nejčastěji pro výcvik a většina z nich je určena na vyřazení.

V souladu se schválenou koncepcí uvedenou v systemizaci balistických a ochranných prostředků chystá Policie České republiky veřejnou soutěž, v celkovém finančním objemu cca 180 mil. Kč (vesty, přilby, štíty apod.), např. na dodávku vest skrytých v různých balistických odolnostech a balistické pláty.

Nákupy balistických ochranných prostředků v minulých letech

Nákupy v roce 2016

-          Balistická vesta skrytá (TBO2, NIJ IIA, NIJ IIIA) – 1975 ks za cca 10 mil. Kč

-          Balistická vesta vnější vč. panelů (NIJ IIIA, NIJ IIIA/IV, panel TBO5) – 2087 ks za cca 46 mil. Kč

Nákupy v roce 2017

-          Balistická vesta skrytá (TBO2, NIJ IIA, NIJ IIIA) – 2240 ks za cca 12 mil. Kč

-          Balistická vesta vnější vč. panelů (NIJ IIIA, NIJ IIIA/IV, panel TBO5) – 1375 ks za cca 30 mil. Kč

-          Komplet multifunkční – 2851 ks za cca 68 mil. Kč

Nákupy v roce 2018

-          Balistická vesta skrytá (TBO2, NIJ IIA, NIJ IIIA) – 3665 ks za cca 27 mil. Kč

-          Balistická vesta vnější vč. panelů (NIJ IIIA, NIJ IIIA/IV, panel TBO5) – 1425 ks za cca 32 mil. Kč

-          Komplet multifunkční – 625 ks za cca 15 mil. Kč

K problematice prvosledových hlídek

Prvosledové hlídky byly zřízeny jako reakce na tragédii v Uherském Brodě a jakožto hlídky prvotního zásahu svou úlohu plní v celé republice v počtu téměř 170 dvou až tříčlenných hlídek v jednom okamžiku, přičemž cílový stav v roce 2020 je 217 prvosledových hlídek. Všechny prvosledové hlídky disponují potřebnou výstrojí, včetně odpovídající balistické ochrany.

Stejně tak jsou bezezbytku plně vybaveny veškeré útvary, které primárně mohou přijít do styku s nebezpečnými a ozbrojenými pachateli, jako jsou zásahové jednotky krajských ředitelství policie a Útvar rychlého nasazení.

K aktivitám Odborové aliance IZS

Autor se v článku opírá o dopis Odborové aliance IZS, který má kolovat mezi policisty a upozorňovat na údajný problém. K tomu lze sdělit, že se jedná o odborovou organizaci, která ani po měsících své existence nedoložila svou členskou základnu a ve srovnání s Nezávislým odborovým svazem PČR a Unií bezpečnostních složek zastupuje velmi pravděpodobně mizivé procento kolegů. Motivy k jednotlivým krokům činěným zástupci této organizace mohou být taktéž diskutabilní, často spíše osobního charakteru a nezřídka může být jejich záměrem spíše poškodit dobrou pověst bezpečnostního sboru. I přesto jsou zástupci Odborové aliance IZS přibíráni k jednáním a informováni ze strany vedení Policie ČR v souladu s platnými předpisy, stejně jako ostatní odborové organizace.

9. ledna 2019
plk. Mgr. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem