Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní soutěž mladých cyklistů

KARLOVARSKÝ KRAJ - Dopravní soutěž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V areálu Světa Záchranářů v Karlových Varech se dne 29. května 2018 uskutečnilo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Dopravní soutěž mladých cyklistů je vyvrcholením celoroční výuky dopravní výchovy na základních školách pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Žáci soutěžili v pěti kategoriích ve věku 10 – 16 let. Vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Policejní prezidium Policie České republiky.
Pořadateli byli Karlovarský kraj.  Základní škola a střední škola Karlovy Vary (příspěvková organizace), Asociace Záchranný kruh Karlovy Vary,koordinační pracoviště BESIP pro Karlovarský kraj, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje a Městská Policie K.Vary.
Ředitelem soutěže byl vedoucí Dopravního inspektorátu K.Vary npor. Mgr. Petr Mareš, hlavním organizátorem učitelka ZŠ a SŠ K. Vary Mgr.Anna Lorencová,  p. o. a garantem soutěže byl výkonný manažer SZ K. Vary Lukáš Hutta. Zdravotní službu zajistila Asociace Záchranný kruh Karlovy Vary.

Na soutěž byli pozvaní čestní hosté Martin Hurajčík - náměstek hejtmanky KV kraje, Mgr. Lenka Kůsová - vedoucí odboru dopravy MM KV, Ing. Petr Kulhánek - primátor Města Karlovy Vary, Mgr. Vladimír Malý – vedoucí ODSH KÚ KK, za Policii České republiky byl přítomen  plk. Mgr. Michal Šavrňa – vedoucí Územního odboru PČR KV, za Městskou policii její velitel Bc.Marcel Vlasák, dále byli pozváni - Ing. Bc. František Škaryd - vedoucí odboru školství MM Karlovy Vary, Ing. Jana Trantinová - vedoucí oddělení financování a vzdělávání OŠMT KV kraje, Mgr. Monika Havlová – vedoucí OŠMT KV kraje, Ing. Eva Cíchová – krajská školní koordinátorka prevence kriminality KV kraje, Alena Přibylská – odbor dopravy KV kraje a Marek Koča - odbor dopravy KV kraje.

Na soutěž přijeli žáci ze ZŠ Bochov, ZŠ A SŠ K. Vary Vančurova, ZŠ a SŠ K. Vary Svahová, ZŠ  Vítězství M. Lázně,  ZŠ Ostrov a ZŠ Nejdek p.o.

Propozice byly určeny především žákům ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům speciálních škol odpovídajících ročníků a žákům s tělesným nebo kombinovaným postižením na invalidním vozíku.
Pro soutěžící byli rozděleni do smíšených čtyřčlenných družstev a do tří kategorií. Zvláštní kategorie tvořili vozíčkáři jako jednotlivci -žáci ZŠ
(s doprovodem) pro 4. - 9. ročník vozíčkáři jako jednotlivci žáci ZŠ speciální (s doprovodem) 4. - 10. ročník. Celkem se dopravní soutěže zúčastnilo patnáct družstev a dva vozíčkáři.

Každé družstvo doprovázel pedagogický doprovod, který však nesměl zasahovat při plnění jednotlivých disciplín, u disciplíny poskytování první pomoci a testu z pravidel provozu na pozemních komunikacích nesměl být přítomen v místnosti.

Jednotlivá družstva absolvovala soutěžní disciplíny podle kategorií a  propozic vydaných MD – BESIP pro dopravní soutěž mladých cyklistů, které bývají každoročně aktualizovány. Hodnocení všech disciplín bylo modifikováno s ohledem na možnosti a potřeby žáků.

Soutěžními disciplínami byla pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část - test , pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část - jízda po dopravním hřišti podle pravidel a dopravních značek, jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci - praktická část. U první pomoci museli žáci znát základní postupy při zabezpečení místa dopravní nehody, při masivním krvácení, pomoc při bezvědomí, ošetření úrazu hlavy, zlomeniny předloktí, zaklíněného předmětu v ráně a pomoc v případě mdloby. U této disciplíny byly studentky karlovarské střední školy, které byly namaskované tak, jako by byly účastnice dopravní nehody na jízdním kole.
Disciplíny připravili záchranáři, dopravní i pořádkoví policisté PČR, strážníci Městské policie a zástupce BESIP pro Karlovarský kraj.
Soutěžící byli hodnoceni a podle chyb jim byly udělovány trestné body. Výsledkem družstva byl pak součet všech trestných bodu, které členové družstva obdrželi. Vítězné družstvo bylo to, které obdrželo nejmenší počet trestných bodů.
Na prvním místě v kategorii 1A a 2A zvítězila družstva ze ZŠ Bochov, v kategorii B to byli žáci ZŠ A SŠ K. Vary Vančurova.
Druhé místo získali v kategorii 1A žáci ze ZŠ Vítězství M. Lázně, v kategorii 2A ZŠ a SŠ K. Vary Svahová, v kategorii B to byli žáci ZŠ Bochov.
Třetí místo si zasloužili u kategorie 1A žáci ZŠ a SŠ K. Vary Svahová, v kategorii 2A to byli žáci ze ZŠ Ostrov a v kategorii B třetí místo vybojovali žáci získali ZŠ Vítězství M. Lázně.

Každý člen družstva, které se umístilo na prvních třech místech, obdržel hodnotnou věcnou cenu. Ostatní soutěžící dostali drobné odměny za snahu.

Za nejlepší jízdu na dopravním hřišti s nejmenším počtem trestných bodů byli oceněni žáci kategorie 2A žák ze ZŠ Ostrov, 1A soutěžící z M. Lázní, v kategorii B to byl žák ZŠ A SŠ K. Vary – Svahová, Vančurova. Zvláštní cenu také dostali oba vozíčkáři. Ceny za Policii ČR jim předal vedoucí Dopravního inspektorátu K. Vary npor. Mgr. Petr Mareš.

Počasí dětem i pořadatelům přálo, spokojeni byli organizátoři, soutěžící a všichni přítomní.

por. PhDr. Papežová Zdeňka
31.5.2018

Odkazy do noveho okna

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 

Detailní náhled

DSMC- ilustrační foto 2

DSMC- ilustrační foto 2 

Detailní náhled

DSMC ilustrační foto

DSMC ilustrační foto 

Detailní náhled

ilustrační foto-DSMOC

ilustrační foto-DSMOC 

Detailní náhled

jízda na hřišti 4

jízda na hřišti 4 

Detailní náhled

jízda po hřišti 3

jízda po hřišti 3 

Detailní náhled

jízda na hřišti 6

jízda na hřišti 6 

Detailní náhled

jízda zručnosti 4

jízda zručnosti 4 

Detailní náhled

jízda zručnosti 1

jízda zručnosti 1 

Detailní náhled

jízda zručnosti 5

jízda zručnosti 5 

Detailní náhled

pozvánka na soutěž

pozvánka na soutěž 

Detailní náhled

připravená jízdní kola pro soutěžící

připravená jízdní kola pro soutěžící 

Detailní náhled

figurantka k první pomoci

figurantka k první pomoci 

Detailní náhled

vyhlášení vítězů 1

vyhlášení vítězů 1 

Detailní náhled

předávání cen 2

předávání cen 2 

Detailní náhled

předávání cen 3

předávání cen 3 

Detailní náhled

předávání cen 5

předávání cen 5 

Detailní náhled

předávání cen 7

předávání cen 7 

Detailní náhled

ukončení soutěže 1

ukončení soutěže 1 

Detailní náhled

předávání cen 2

předávání cen 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem