Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor personální

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací týkajících se ředitelky Obvodního ředitelství policie Praha II.  

Odpověď:  Žadateli byly požadované informace poskytnuty v plném rozsahu.

1) Od kdy je ve služebním poměru?
Ve služebním poměru je od 1.7.1981.

2) Kdo a kdy rozhodl o jejím jmenování ředitelkou Obvodního ředitelství Policie Praha II a od kdy ?
O jmenování rozhodl ředitel Policie ČR Správy hlavního města Prahy, od 15.12.2006.

3) Jaká byla její profesní kariéra před vznikem jejího služebního poměru?
Před vznikem služebního poměru působila jako právník, poté již jako policistka.

4) Jaká byla její profesní kariéra?
V průběhu profesní kariéry působila jako vyšetřovatel, starší vyšetřovatel, starší vyšetřovatel specialista, ředitel Obvodního úřadu vyšetřování Praha 8, zástupce ředitele Obvodního ředitelství Praha 8, zástupce ředitele Obvodního ředitelství Policie Praha II, pověřena funkcí ředitele Obvodního ředitelství Policie Praha II, ředitel Obvodního ředitelství Policie Praha II.

5) Zda a kolik stížností bylo na ní podáno za dobu trvání služebního poměru, z jakého důvodu, s jakým výsledkem byly vyřízeny?  
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy touto informací nedisponuje.

6) a 7) Byla za trvání služebního poměru kázeňsky odměněna nebo trestána, kolikrát, kdy, z jakého důvodu, kdo o tom rozhodl? V případě uložení kázeňské odměny, o jaké odměny se jednalo?
Jednalo se o udělení medailí, případně peněžitých odměn, za aktivní a příkladné plnění služebních úkolů, za dobrou řídící a organizační práci, za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu a to celkem 140x.

8) V případě uložení kázeňského trestu, o jaký trest se jednalo?    
V průběhu služebního poměru nebyla nikdy kázeňsky trestána.

9) Jaký plat, včetně odměn jí byl vyplacen v každém jednotlivém měsíci od 1.1.2007 do současnosti, s uvedením důvodu každé z vyplacených odměn a uvedením roku narození a obce trvalého bydliště?   
Platy včetně odměn byly žadateli poskytnuty, důvody udělení odměn byly uvedeny v bodě 6) a 7), rok narození 1957, obec trvalého bydliště Praha.

vytisknout  e-mailem