Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

POLICISTA ROKU 2015

Prestižní soutěž vyhrál policista zásahové jednotky, který je specialistou v oblastech pyrotechnika, potápění a je zároveň výborným odstřelovačem. 

Poslední červnové odpoledne se v Top Hotelu Praha uskutečnil již 16. ročník prestižní ankety POLICISTA ROKU 2015. Etická komise Policie ČR navrhla z desítek nominovaných policistů a občanských zaměstnanců následující vítěze.

Jde o ocenění za mimořádné činy vykonané v rámci služby i mimo ni. Plně si uvědomuji, že podobných policistů, kteří by zasloužili cenu, by se v našich řadách našlo daleko více, protože lidem pomáháme den co den v tíživých, kritických situacích. Ale to je naše poslání, smysl policejní práce, který je samozřejmý a ke kterému se každý policista zavazuje už svým slibem při vstupu do služebního poměru. Vím, že kolegové v dané situaci nepomáhají proto, že by očekávali medaili, ale že je k tomu vede jejich osobnost, lidskost, obětavost. Upřímně gratuluji všem oceněným, jak těm, kteří se zasloužili o záchranu života, tak těm, kteří si cenu odnáší za příkladný přístup ke své profesi, za oddanost Policii ČR,“ uvedl k výsledkům ankety policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

POLICISTOU ROKU 2015 se stal policista ze Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.  Uvedený poručík pracuje u Policie ČR přes dvacet let a téměř celou pracovní kariéru je zařazen právě na tomto útvaru. Díky vlastní píli a iniciativě získal jako jediný policista této zásahové jednotky oprávnění vykonávat celkem tři specializace, a to pyrotechnické, potápěčské činnosti a oprávnění k používání odstřelovačské pušky. Ve všech těchto oblastech je uznávaným odborníkem a navíc motivuje a pomáhá zdokonalovat mladší kolegy, se kterými pracuje i nad rámec svých pracovních povinností. V minulých letech se policista účastnil několika Expertních misí v Bosně a Hercegovině, kde se podílel na odminování řeky Sávy. Zároveň se Policista roku 2015 podílí na lektorské činnosti v rámci přípravy pyrotechniků Policie ČR, je soudním znalcem v oboru střelivo a výbušniny a má za sebou úspěchy při profesionálních závodech ostřelovačů. Osobnost poručíka nejvýstižněji popisuje vedoucí Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR plukovník Znojil: „Je to kolega, na kterého se mohu v jakékoliv i velmi nebezpečné situaci stoprocentně spolehnout. Půjdu s ním do jakékoliv situace a vím, že mne nikdy nezklame. Je to člověk s obrovským srdcem, s neuvěřitelným rozhledem, sečtělý a vzdělaný, tak jako málo kdo v mém okolí.“ Vedoucí Zásahové jednotky KŘP Královéhradeckého kraje k policistovi uvádí: "Je to kolega a kamarád, jehož největší devizou jsou kromě zmíněných specializací oddanost své práci za každé situace, absolutní vyrovnanost, pracovitost a smysl pro kolektiv. Mluví za něj činy, kterými každodenně naplňuje beze zbytku krédo policie "pomáhat a chránit" ".

Ve druhé kategorii nazvané ČIN ROKU 2015 se na prvním místě umístili policisté z Obvodního oddělení policie Unhošť (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje) nprap. Luděk WIRTH a pprap. Jiří POCH. Oba policisté v únoru roku 2015 společnými silami zachránili život topícímu se mladému muži, který byl zaklíněný v ledové tříšti v rybníce v obci Hřebeč. Při zásahu oba dva policisté riskovali své vlastní životy a zdraví a prokázali obrovskou profesionalitu, rozvahu a odhodlání zachránit lidský život. Za to jim patří obrovský respekt a ani u vedení policie nezůstalo jejich počínání bez povšimnutí, neboť jim policejní prezident genmjr. Tomáš TUHÝ již dříve udělil služební medaili „Za statečnost“.

TÝMEM ROKU 2015 se stali kriminalisté 9. oddělení obecné kriminality Obvodního ředitelství policie Praha I., Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Všichni tři policisté jsou zařazeni v pracovní skupině EXTREM, která se specializuje na odhalování a vyšetřování extremistické trestné činnosti v rámci problematiky pravicového i levicového extremismu, náboženského a politického extremismu, diváckého násilí a zpracovávání poznatků týkajících se možného podezření z terorismu. Skupina velice pružně reaguje na aktuální světové formy projevů extremismu a terorismu, dle kterých dále nastavuje adekvátní opatření v terénu a tyto informace sdílí nejen v rámci Policie ČR, ale i s dalšími bezpečnostními složkami státu. Policisté mají vynikající znalosti v oblastech historie, politologie, sociologie, psychologie, práva nebo moderních komunikačních technologií, což je nutný předpoklad k úspěšnému boji s extremistickou trestnou činností.

ZAMĚSTNANCEM ROKU 2015 tedy nejlepším civilním zaměstnancem policie se stal Ing. Jan MOSLER z finančního odboru Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR. Ing. Mosler byl v roce 2014 policejním prezidentem jmenován manažerem projektu „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí“. Uvedený projekt byl v podmínkách Policie ČR ojedinělý, a to nejen z pohledu finančního objemu, ale zejména v souvislosti s obsahem realizovaných veřejných zakázek. Přínosem projektu byla a je zejména modernizace techniky ve prospěch celého spektra vykonávaných policejních činností, například vozidla Hyundai ix35, VW Amarok, mikrobusy VW T5, čtyřkolky s příslušenstvím, autobusy, čluny, prámy, skútry nebo nákladní vozidlo pro přepravu nebezpečného materiálu. Výraznou roli při realizaci uvedených zakázek sehrály právě manažerské dovednosti nominovaného, neboť bylo zcela zásadní nastavit a řídit úzkou kooperaci celé řady odborných útvarů ať po stránce výkonné či ekonomické. Znalosti Ing. Moslera v problematice čerpání prostředků ze zdrojů EU a ostatních finančních mechanismů jsou vysoce nadstandardní.

Do policejní SÍNĚ SLÁVY byl uveden kapitán Mgr. Josef LOTTES z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Kapitán Lottes je policistou již od roku 1973 a celý svůj život zasvětil boji proti zločinu. Dvacet pět let pracoval na oddělení vražd a během jeho působení na uvedeném oddělní se útvar dostal ke světové špičce z pohledu objasněnosti násilné trestné činnosti. Podílel se na vyšetřování řady známých zločinů jako například případ Spartakiádního vraha, Orlické vraždy, Vinohradský řezník apod. Kolega Lottes byl i posilou týmu Tempus a od roku 2014 je posilou ÚOOZ. Je to vynikající policista, stratég, psycholog, kolega, kamarád a hlavně obrovský profesionál.

Zvláštní cenu ministra vnitra za vynikající výsledky v zajišťování výnosů z trestné činnosti získali policisté z odboru hospodářské trestné činnosti Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje mjr. Mgr. Radka MRVOVÁ a kpt. Mgr. Petr CIMBALNÍK. Policisté byli nominováni zejména pro vynikající výsledky při práci na specifickém případu, kdy se museli vyrovnat s vysoce specializovanou a nepříliš známou problematikou virtuálních měn.

Nejlepší studentkou policejní školy pro rok 2015 se stala prap. Marie KUČEROVÁ, DiS., inspektorka oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Orlicí, KŘP Pardubického kraje. Jmenovaná dosahovala po celou dobu vzdělávání ve vyšší odborné škole výborných výsledků. Byla příkladná a spolehlivá v plnění studijních povinností a aktivně se zapojovala do vzdělávacího procesu a služeb a služebních akcí pořádaných školou.

Nejlepším učitelem policejní školy pro rok 2015 se stal pplk. Mgr. Lumír HENDRYCH, PhD., zástupce vedoucího oddělení zabezpečení výuky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově. Kromě dosahování velmi dobrých pracovních výsledků v učitelské práci se aktivně účastní dalších pedagogických činností, podílí se na tvorbě, realizaci a evaluaci vzdělávacích programů pro vyšší odbornou školu, střední odbornou školu a základní odbornou přípravu. Své bohaté pedagogické zkušenosti předává v rámci publikační činnosti. Je přínosem pro týmovou práci a řadu pracovních týmů úspěšně řídí.

Plukovník Martin VONDRÁŠEK, 1. náměstek policejního prezidenta, na slavnostním ceremoniálu, mimo jiné řekl: "Těší mne, že policisté a občanští zaměstnanci dělají Policii ČR dobré jméno, a to nejen v zaměstnání, ale i mimo něj a myslím si, že pro etickou komisi bylo jistě těžké vybrat z 63 kvalitních nominovaných ty nejlepší," Zároveň pan náměstek závěrem připomněl 25. výročí vzniku Policie České republiky, které se právě k letošnímu roku datuje.

Fotografie z předávání ocenění pro vás připravujeme.

30. červen 2016
por. Bc. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí Policejního prezidia ČR 

 

 

 

 

Odkazy do noveho okna

2 Hudba Hradní stráže a Policie ČR

2 Hudba Hradní stráže a Policie ČR 

Detailní náhled

1 Čin roku 2015

1 Čin roku 2015 

Detailní náhled

3 Policista roku 2015

3 Policista roku 2015 

Detailní náhled

4 Síň slávy

4 Síň slávy 

Detailní náhled

5 studentka roku 2015

5 studentka roku 2015 

Detailní náhled

6 učitel roku 2015

6 učitel roku 2015 

Detailní náhled

7 Výnosáři roku 2015

7 Výnosáři roku 2015 

Detailní náhled

8 zaměstnanec roku 2015

8 zaměstnanec roku 2015 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem