Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha II

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal poskytnutí informací ke spisu vedeného pod č. j. KRPA-284605-90/TČ-2015-001276 a to v jaké fázi se trestní řízení nachází, zda stále probíhá, nebo zda byla věc odložena. V případě odložení žádal o kopie dokumentů obsažených ve spise. 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že trestní řízení vedené pod č. j. KRPA-284605/TČ-2015-001178-1-IŠ bylo dne 29. ledna 2016 odloženo dle ustanovení § 159a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů s odkazem na ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) trestního řádu, neboť je trestní řízení v dané věci nepřípustné z důvodu promlčení. Požadovaná kopie usnesení o odložení věci vedené pod č. j. KRPA-284605-164/TČ-2015-001178-IŠ byla žadateli poskytnuta s tím, že v souladu s ustanovenim § 8a zákona č. 106/1999 Sb., s odkazem na ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byly anonymizovány osobní údaje týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje zúčastněných osob, které nedaly k jejich šíření souhlas.

vytisknout  e-mailem