Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policista roku 2015

RYCHNOVSKO - V našich řadách 4 ocenění policisté.  

Letošní vyhlášení prestižního ocenění „POLICISTA ROKU 2015 Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje“, které proběhlo 9. prosince 2015 v Kounově, přineslo radost rychnovskému Územnímu odboru PČR, a to hned čtyřikrát! Mezi nominovanými  z desítky kategorií jsme získali jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo, a to pro kategorie:

VELITEL ROKU 

1.místo  - npor. Bc. Richard Chaloupka – vedoucí oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování

 Pod jeho vedením dosahuje oddělení dlouhodobě velmi dobrých výsledků zejména v objasňování nejzávažnější násilné, sériové a kvalifikované majetkové trestné činnosti. Po dlouhá léta i jeho zásluhou patří náš územní odbor k nejlepším v objasněnosti trestných činů nejenom v kraji, ale řadí se na přední místa i v rámci republiky.  Policista s přirozenou autoritou a schopností rychlého a správného rozhodnutí či úsudku. Respekt svých podřízených si získal díky svým profesním znalostem, klidným a věcným přístupem k řešení nastalých situací, ochotou pomoci a skromností. Aktivně se podílí a ze své pozice koordinuje operativní rozpracování závažnějších případně sériových případů a účastní se i realizace. K plnění pracovních úkolů přistupuje bez ohledu na svůj volný čas. Svým přístupem k odpovědnosti při plnění úkolů policie je pro své kolegy přirozeným vzorem. 

3.  místo npor. Bc. Miloslav Šíba – vedoucí Obvodního oddělení Rychnov nad Kněžnou, tomuto oddělení je věrný více jak čtvrt století.

Během této doby vychová více než stovku nových policistů a policistek, kterým dává cenné základy pro jejich další práci. Rychnovské obvodní oddělení je oddělení s největším nápadem trestní činnosti v rámci ÚO Rychnov nad Kněžnou a z hlediska objasněnosti a dalších sledovaných ukazatelů přitom dlouhodobě patří k nejlepším i v rámci kraje. Svojí prací se podílí na kvalitní činnosti a dobrých výsledcích svých podřízených při plnění úkolů PČR. Policisty směřuje k řádnému vyhledávání, dokumentování a objasňování jednotlivých protiprávních jednání. Jako vedoucí je svým podřízeným nápomocen při řešení jednotlivých skutků a předává jim velmi rád své zkušenosti a praxí získanou odbornost. Mezi jeho přednosti patří čestnost, pracovitost, zapálení pro práci, ochota pomoci a vynikající paměť.

NEJLEPŠÍ POLICISTA SKPV         

2. místo Milan Rücker, DiS. – komisař Oddělení hospodářské kriminalisty Služby kriminální policie a vyšetřování           

Jedná se o nejzkušenějšího policistu OHK, který má přehled v celém spektru hospodářské kriminality a je specialistou na nejsložitější spisy týkající se daňových trestných činů. Díky svým znalostem a přehledu od přidělení spisu úkoluje zpracovatele po odborné stránce vždy s důrazem na zajištění potřebných důkazů. Všechny spisy má zpracované rychle a kvalitně. Jednou z mnoha jeho profesních předností je svědomitost a ochota poradit kdykoliv mladším kolegům. Svojí pracovitostí je příkladem pro ostatní.

ŽENA ROKU     

2. místo  pprap. Nikola Witczaková - vrchní asistent Obvodní oddělení Rychnov nad Kněžnou

Svým pracovním nasazením, chováním a vystupováním vzorně reprezentuje PČR a je příkladem i svým kolegům.Pravidelně se zúčastňuje výcviků a nasazení pořádkové jednotky v rámci bezpečnostních opatření. Je jedinou ženou v Pořádkové jednotce v rámci Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje (a jednou z mála v rámci celé republiky). Pracuje jako krizová interventka v rámci KŘP KHK. Reprezentuje PČR KHK při sportovních akcích. Aktivně hraje fotbal. Přihlášena do kampaně na podporu darování kostní dřeně jako dárce. V letošním roce nastoupila ke studiu na Policejní akademii v Praze.             

Na základě návrhů a rozhodnutí výběrové komise byli oceněni vždy první tři z každé kategorie. O každém oceněném pronesl moderátor Mirek Vaňura několik slov o důvodu jeho nominace, informace o jeho profesi a zajímavosti z jeho soukromého života.  O vítězích kategorií „ŽENA ROKU“, „ZAMĚSTNANEC ROKU“, „VELITEL ROK“ a „POLICISTA ROKU“ byly promítnuty krátké medailonky.
Hned v úvodu přivítal všechny přítomné brig. gen. Mgr. Martin Červíček, který jim poděkoval za jejich obětavou práci a vynikající výsledky. Neopomněl pronést slova díků rodinným příslušníkům, jejichž podpora je pro výkon povolání policisty nezbytná. Poté se svými náměstky předával ceny a závěrem všem oceněným poděkoval za výbornou práci. Připomněl, že ocenění dosáhli také díky dobré spolupráci se svými kolegy. Všem přítomným popřál příjemný adventní čas a do nového roku 2016 vše nejlepší.


por. Mgr. Alena Kacálková
11. prosince 2015

 

Odkazy do noveho okna

Policista roku 2015

Policista roku 2015 

Detailní náhled

Policista roku 2015

Policista roku 2015 

Detailní náhled

Policista roku 2015

Policista roku 2015 

Detailní náhled

Policista roku 2015

Policista roku 2015 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem