Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o možnost nahlédnutí do spisu vedeného pod č.j. KRPA-28886/ČJ-2015-001191-RP a pořízení kopií některých dokumentů ve spise obsažených.  

Odpověď: Žadateli bylo po předchozí telefonické dohodě nahlédnutí do spisu umožněno. Rovněž bylo umožněno pořízení kopií některých dokumentů s tím, že osobní údaje byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů anonymizovány a žadatel s tímto vyslovil souhlas.

vytisknout  e-mailem