Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádosti o vydání stanovisek Policie ČR k dopravně inženýrským agendám

KRAJ - Žádosti a potřebná stanoviska pro povolení zvláštního užívání komunikace, úpravu provozu na pozemní komunikaci, částečnou nebo úplnou uzavírku komunikace, zřízení a provozování reklamních ploch v silničním ochranném pásmu atd. 

Policie České republiky jako dotčený orgán státní správy vydává v rámci správních řízení vedených silničními správními úřady a speciálními stavebními úřady stanoviska k tzv. zvláštnímu užívání komunikací (např. přípojka inženýrských sítí spojená se zásahem do komunikace, zábor komunikace v podobě lešení, kontejneru apod.), zřizování sjezdů a nájezdů na komunikaci atd.

V dolní části této stránky naleznete formuláře k jednotlivým agendám jako vodítko pro případ, že jste se správním orgánem domluveni, že si podklady pro vydání rozhodnutí opatříte sami a odkaz na silniční správní úřady (odbory dopravy) při obcích s rozšířenou působností, které vykonávají i státní dozor na pozemních komunikacích.

Vyplněný formulář včetně požadovaných příloh následně zašlete na příslušný úsek služby dopravní policie podle místa stavby/akce (např. zřízení přípojky inženýrských sítí spojené s částečnou uzavírkou komunikace, která se nachází v okrese Liberec, budete žádost zasílat na dopravní inspektorát Územního odboru Liberec krajského ředitelství policie Libereckého kraje). Žádost lze zaslat datovou zprávou, epodatelnou, klasickou poštou nebo osobně donést na příslušný dopravní inspektorát. Pro přehled níže uvádíme kontakty na jednotlivé dopravně inženýrské úseky (dopravní inspektoráty) služby dopravní policie v Libereckém kraji dle jednotlivých okresů. Upozorňujeme, že žádosti o stanovisko k zřízení a provozování reklamních zařízení jsou přijímány výhradně prostřednictvím příslušných správních úřadů, které budou vydávat povolení.  Stejně tak v případě žádostí o vyjádření k místní úpravě provozu (stálé dopravní značení).


Liberec
https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnicni-dopravni/

Jablonec nad Nisou
https://www.mestojablonec.cz/c nad Nisou

Turnov
https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-dopravni.html

Česká Lípa
http://mucl.cz/kontakty%2Dodboru/os-1008/p1=18498

Frýdlant
https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/odbory-a-utvary-meu/odbor-dopravy.html

Semily
https://www.semily.cz/odbor-dopravy/os-1135

Tanvald
https://www.tanvald.cz/spravamesta/kontaktymeu/#o0

Železný Brod
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory/odbor-dopravy/

Jilemnice
http://mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-dopravy/

Nový Bor
https://www.novy-bor.cz/kontakty/os-1016/p1=3198


 

Dopravní inspektoráty: 

Okres Liberec
Silnice I., II.,III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Územní odbor Liberec 
Dopravní inspektorát
Pastýřská 3
460 01  Liberec 1

Komisaři: 
por. Mgr. Pavel Červa
por. Ing. František Chlouba

Tel.: 974 466 258
Tel.: 974 466 257

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
DS: vsmhpv9


Okres Česká Lípa (Jablonné v Podještědí)
Silnice I., II.,III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Územní odbor Česká Lípa
Dopravní inspektorát
Pod Holým vrchem 1734/14
470 01  Česká Lípa

Komisaři:
por. Bc. Václav Langr, DiS.
por. Bc. Milan Bradáč

Tel.: 974 471 822
Tel.: 974 471 814

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
DS: vsmhpv9


Okres Jablonec nad Nisou
Silnice I., II.,III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Územní odbor Jablonec nad Nisou
dopravní inspektorát
28. října 424
466 01  Jablonec nad Nisou

Komisaři: 
por. Ing. Elena Kvíčalová
por. Bc. Martin Radušovský

974 474 258
974 474 261

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
DS: vsmhpv9


Okres Semily
Silnice I., II.,III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Územní odbor Semily
Dopravní inspektorát
Vysocká 225
513 01  Semily

Komisaři:
por. Ing. Jan Otmar
por. Ing. Jaroslav Bulušek 

Tel.: 974 475 256
Tel.: 974 475 257

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz'
DS: vsmhpv9


Liberecký kraj
Silnice I. třídy (včetně silnice pro motorová vozidla v celém Libereckém kraji)

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Odbor služby dopravní policie 
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 32  Liberec
Pracoviště 
U Opatrovny 361/2
460 00  Liberec

Vrchní komisař:
kpt. Mgr. Vladimír Stránský

Tel.: 974 461 258
Mob. tel.: +420 724 802 346

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
DS: vsmhpv9

Potřebné žádosti naleznete v souvislostech pod tímto článkem.

vytisknout  e-mailem