Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o poskytnutí informací a vyjádření ke stavbě reklamního zařízení (LED obrazovky) na pozemku při komunikaci 5. května, na Praze 4. 

Odpověď: Žadatelce bylo sděleno, že v předmětné záležitosti nebyla Policie ČR oslovena k vyjádření ze strany příslušného silničního správního úřadu ani stavebního odboru a tudíž nebylo ze strany policie žádné stanovisko vydáno. Povinnost vyžádat si stanovisko Policie ČR stanoví zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pouze v případě, že se jedná o umístění v ochranném pásmu, tzn. mimo zastavěné území. Stanovisko příslušného silničního správního úřadu nebylo policii zasláno ani na vědomí. 

vytisknout  e-mailem