Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o sdělení stanoviska složek dopravní policie ke změně dopravního režimu v Praze 4 Podolí, účinné od 1. 4. 2014.  

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že Policie ČR Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy jako orgán státní správy příslušný dle § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a podle ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích sdělil následující stanovisko ke změně dopravního režimu. Na křižovatce M. Cibulkové x Mikuláše z Husi požadoval zrušit dopravní značení upravující přednost. V ul. Mikuláše z Husi před křižovatkou s ul. M. Cibulkové doplnit značení B24a a toto značení osadit i do ul. Sinkulova před křižovatkou s ul. Na Topolce. Na křižovatce M. Cibulkové x Sinkulova zvážit stavební úpravy s ohledem na optimální využití ploch pro potřeby parkování při zajištění bezpečného rozhledu dle ČSN 73 6102. Rovněž bylo doporučeno před samotnou realizací dopravních změn s dostatečným předstihem seznámit místní obyvatele s navrženým záměrem.

vytisknout  e-mailem