Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o zaslání kopie spisového materiálu vedeného pod č.j.: KRPA-32431-39/TČ-2013-001179. 

Odpověď: Vzhledem k obsáhlosti spisového materiálu, byla kopie požadovaného spisu žadateli poskytnuta po uhrazení nákladů na její pořízení, stanovených v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. za použití ustanovení § 1, § 2 odst. 1 písm. a) a § 4 Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. Vyčíslení nákladů bylo stanoveno dle aktuálního Sazebníku úhrad za poskytování informací, zveřejněném na internetových stránkách Policie ČR. Předmětná kopie byla žadateli poskytnuta s tím, že ve spisovém materiálu byly znečitelněny osobní údaje vymezené ustanovením § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

vytisknout  e-mailem