Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prostřednictvím zplnomocněného advokáta. Žádal o sdělení informací o trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-326555-41/TČ-2013-000094-EBU. Konkrétně požadoval sdělení, v jaké fázi se trestní řízení nachází, zda stále probíhá nebo byla-li věc odložena.  

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Trestní řízení vedené pod předmětným číslem jednacím bylo ukončeno dne 19.3.2014 Usnesením o odložení dle § 159a odst. 1 trestního řádu. Oznamovatel podal proti tomuto Usnesení stížnost prostřednictvím svého právního zástupce. Stížnost byla dne 16.6.2014 zamítnuta rozhodnutím odpovědného státního zástupce jako nedůvodná.

vytisknout  e-mailem