Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Požadoval poskytnutí informací, které se vztahovaly k provedení úkonů proti jeho osobě pracovníky SKPV. Jednalo se o sdělení konkrétního důvodu lustrace žadatele, pokud byla provedena na žádost jiného správního orgánu, pak požadoval informaci, o který orgán šlo. Pokud byla lustrace prováděna na základě dožádání hlídkou PČR, pak z jakého důvodu a následně požadoval informaci o skutečném důvodu jeho lustrace. Rovněž požadoval vystavení potvrzení o provedeném úkonu. Dále požadoval sdělení o zjištění konkrétních pochybení příslušníků PČR, kteří lustraci prováděli, jejich jména a zda byli kázeňsky potrestáni.  

Odpověď: Žadateli byly sděleny následující informace. Kontrola jeho osoby byla provedena na základě žádosti Městského úřadu Otrokovice a to v součinnosti příslušného místního oddělení a Služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie Praha I. Lustrace byla prováděna v rámci dopravně bezpečnostní akce, ověření totožnosti žadatele v informačním, systému bylo prováděno z důvodu nepředložení dokladu totožnosti žadatele. Žádost o vystavení písemného potvrzení o provedeném úkonu byla předána na příslušný útvar SKPV, kde potvrzení vystaví a následně doručí žadateli. Jména policistů, kteří lustraci prováděli, byla žadateli sdělena s tím, že jednomu policistovi byl uložen kázeňský trest písemné napomenutí. U ostatních dvou policistů bylo od uložení kázeňského trestu upuštěno, neboť k nápravě postačilo samotné projednání kázeňského přestupku.  

vytisknout  e-mailem