Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací vztahujících se k dopravní problematice. Konkrétně žádal o sdělení, kde jsou umístěny stacionární radary včetně rychlostního limitu, GPS souřadnic a směr měření, umístění úsekových měření rychlosti včetně limitu a GPS souřadnic počátku a konce měření, dále požadoval sdělení, která z fungujících úsekových měření jsou aktivně využívána k postihům za překročení maximální povolené rychlosti, jaká jsou další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.  

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy ze zmíněných zařízení provozuje jen úsekové měření rychlosti a to pouze ve dvou tunelech na Pražském okruhu, konkrétně se jedná o tunel Lochkov a tunel Cholupice, kde je stanovena nejvyšší dovolená rychlost 80 km/hod. Žadateli byly rovněž poskytnuty požadované GPS souřadnice. Dále bylo žadateli sděleno, že ostatní stacionární měřiče i další v žádosti zmíněná technická zařízení spadají do gesce Městské policie hlavního města Prahy, proto bylo žadateli doporučeno, aby se s žádostí obrátil na tuto instituci nebo přímo na Magistrát hlavního města Prahy.

vytisknout  e-mailem