Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stop korupci

V aule Policejní akademie ČR v Praze se uskutečnila mezinárodní konference na téma „Aplikace poznatků nejlepší praxe s řešením korupčních kauz“. 

V úterý 5. března 2013 se v aule Policejní akademie ČR v Praze uskutečnila mezinárodní konference věnovaná prezentaci výsledků nejlepší praxe orgánů činných v trestním řízení při potírání korupce. Konferenci uspořádala stálá protikorupční komise Policie ČR pod záštitou policejního prezidenta a rektora Policejní akademie ČR. Zúčastnili se jí I. náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Mgr. Jaroslav Hruška, vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek, rektor Policejní akademie ČR doc. JUDr. Josef Salač, CSc., náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. JUDr. Václav Kučera a desítky policejních specialistů a dalších zástupců odborné veřejnosti z celé republiky.
 
Mgr. Jaroslav Hruška ve svém vystoupení zhodnotil dosavadní výsledky realizace Strategie vlády v boji proti korupci, jejímž garantem je také Ministerstvo vnitra ČR, a mimo jiné zdůraznil úspěchy Policie ČR při zajišťování výnosů z trestné činnosti včetně případů korupce, které s uznáním zaznamenaly i orgány Evropské unie a označily je za příklad pro ostatní státy. JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. se ve svém referátu zamýšlela zejména nad přípravou nového zákona o státním zastupitelství a vytvořením speciálního protikorupčního úřadu v rámci struktury státních zastupitelství. Za nejzávažnější projev korupčního jednání v současné společnosti označila klientelismus. Plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek hovořil mimo jiné o zkoušce spolehlivosti, jejímž smyslem je předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Nejde primárně o protikorupční nástroj, ale má protikorupční efekt. Jeden z úkolů vládní strategie v boji proti korupci ukládá do roku 2014 vyhodnotit účinnost zkoušky spolehlivosti a případně navrhnout její rozšíření na další osoby působící v orgánech veřejné moci. Plk. JUDr. Václav Kučera referoval o některých úspěšných projektech s protikorupčním zaměřením, které byly v poslední době realizovány v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, a poukázal na zábrany například v podobě ochrany osobních údajů, se kterými se musí protikorupční opatření vyrovnat.
 
Zahraniční zkušenosti při potírání korupce prezentovali na konferenci zástupci Policejního sboru Slovenské republiky. Informovali o zřízení Národní kriminální agentury slovenského policejního sboru, která vznikla 1. 12. 2013 a která sestává z Národní jednotky finanční policie, Národní protikorupční, Národní protizločinecké a Národní protidrogové jednotky. Zvláštnosti odhalování a vyšetřování korupce pak dokumentovali prezentací případové studie, ve které rozebrali konkrétní kauzu ministerského úředníka přijímajícího úplatky v souvislosti s vydáváním licencí na mezinárodní automobilovou dopravu. Ředitel útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Tomáš Martinec se ve svém vystoupení rovněž zabýval praktickými zkušenostmi z vyšetřování případů korupce ovšem v podmínkách České republiky a z pohledu svého útvaru. Zdůraznil, že nejefektivněji se policii daří vyšetřit ty případy úplatkářství, o kterých se dozví včas, tj. ve fázi přípravy nebo aktuálního páchání trestné činnosti. Do diskuse na konferenci přispěli také členové protikorupční komise Policie ČR a učitelé policejní akademie. První představili například interní protikorupční program Policie ČR, který identifikuje potenciální korupční rizika a formuluje konkrétní protikorupční opatření legislativního, technického, organizačního, kontrolního a vzdělávacího charakteru. Druzí mimo jiné demonstrovali výsledky výzkumu zaměřeného na ověření preventivního působení zkoušky spolehlivosti a uskutečněného na vzorku 500 posluchačů policejní akademie.
 
Organizátoři mezinárodní konference zamýšlejí v příštích letech navázat na její program a založit v tomto ohledu novou tradici. Letošní výstupy budou publikovány ve sborníku Bezpečnostní teorie a praxe vydávaném Policejní akademií ČR.
 
PhDr. Jiří Vokuš
Policejní prezidium ČR
6. března 2013

vytisknout  e-mailem