Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana proti zneužití Národní databáze DNA

Žadatel ve své žádosti požadoval informace, které se týkají zabezpečení ochrany proti zneužití Národní databáze DNA.  

Od poloviny roku 2002 byla v Policii ČR uvedena do provozu ND DNA, která je určena pro odhalování a předcházení trestné činnosti. Část ND DNA, kde se uchovávají genetické profily ve formě alfanumerického kódu se nazývá CODIS (Combinet DNA Index Systém). Tento software byl vyvinut v USA a je poskytován FBI státním institucím po celém světě, čímž je zaručen standardní provoz a jednotná správa dat.
 
V současné době je používán zhruba ve 40 státech. Smluvní povinnosti stanovené americkou stranou jasně zakazují vstupování třetích osob do databáze. Tím je garantována ochrana před zneužitím osobních údajů v ní obsažených. Vstup do systému databáze je umožněn jen omezenému počtu vyškolených policistů a každá jejich činnost
v databázi je monitorována. Vymazat vložený genetický profil je oprávněn v Policii ČR pouze jeden certifikovaný pracovník Kriminalistického ústavu Praha (KÚP). Veškerá činnost v ND DNA je monitorována a zaznamenána pro pozdější kontrolu. Tato databáze má vysoký stupeň ochrany před zneužitím.  
 
I po vstupu ČR do Schengenského prostoru a uzavření oboustranné dohody
o výměně informací s USA nemá nadále žádný stát přímý přístup do ND DNA.
K mezinárodní výměně genetických profilů dochází pouze na základě mezinárodních smluv, které Česká republika ratifikovala.
V Policii ČR jsou do databáze vkládány pouze DNA profily osob obviněných
a odsouzených, dále DNA profily dosud neztotožněných stop zajištěných na místě neobjasněných trestných činů a neznámých mrtvol. V ND DNA nejsou genetické profily podezřelých či poškozených osob. V okamžiku zproštění obvinění osoby obdrží Kriminalistický ústav policie cestou orgánů činných v trestním řízení požadavek na likvidaci DNA profilu z databáze, což je následně provedeno.
 
DNA profil je tvořen pouze unikátní řadou čísel a písmen, ze kterých kromě pohlaví nelze vyčíst žádné jiné údaje, jako jsou např. v médiích zmiňované: predispozice
k dědičným chorobám, zdravotní stav, fyzické znaky (barva očí, vlasů, aj.). Na zjištění těchto údajů nemá policie potřebné vybavení ani technologie postupů a pro potřeby identifikace osob v kriminalistice jsou irelevantní.
 
Současné právní předpisy (zákon o Policii ČR a trestní řád) umožňují Policii ČR shromažďovat identifikační údaje osob a pro provozování databází s osobními údaji má
i některé výjimky dané zákonem na ochranu osobních údajů č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
Je nutno podotknout, že uložení DNA profilu v ND DNA neomezuje žádnou osobu
z hlediska jejích osobnostních práv.


7. 12. 2012

vytisknout  e-mailem