Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení vyšetřování radních a úředníků

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) v těchto dnech ukončili vyšetřování případu, v rámci kterého jsou trestně stíháni čtyři členové rady jednoho moravského statutárního města a dva magistrátní úředníci.  

V dané věci jde o výstavbu městského domova důchodců a rekonstrukci zimního stadionu. V obou případech však nad rámec schválených zakázek mělo dojít k provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci. Ceny těchto „víceprací“ přesáhly zákonem stanovený limit ve výši 20 procent z původní hodnoty díla, aniž by bylo zahájeno příslušné zadávací řízení
 
V případě výstavby domova důchodců měli podle závěrů kriminalistů ÚOKFK SKPV na následných schůzích rady města někteří její členové schválit rozdělení ceny těchto víceprací na dvě části. První z nich měli začlenit do původní zakázky tak, aby nedošlo k překročení stanoveného dvacetiprocentního limitu a zároveň na druhou část ceny víceprací následně měli schválit zakázku malého rozsahu, vše za stavu, kdy tyto práce již byly provedeny.
 
V případě rekonstrukce zimního stadionu, poté, co provedené vícepráce přesáhly zákonný limit 20 procent, měli někteří členové rady města schválit nezákonný odečet „méněprací“ od víceprací. Konkrétně šlo o vynětí nákladů na kompletní dodávku a montáž signalizačního zařízení z původního rozpočtu díla tak, aby se cena víceprací dostala pod stanovený dvacetiprocentní limit. Následně tak mohli formálně zadat vícepráce původnímu zhotoviteli, které v té době byly z větší části již zhotoveny. Poté měli rozhodnout o zakoupení vyňatého signalizačního zařízení za cenu cca 4,6 milionu Kč a to bez řádně vyhlášené veřejné soutěže.
 
Podle kriminalistů ÚOKFK SKPV tak obvinění členové rady města a magistrátní úředníci měli pro konkrétního dodavatele sjednat přednost a výhodnější podmínky oproti ostatním soutěžitelům. Zároveň je dáno důvodné podezření, že jeden z obviněných měl dále přijímat prospěch ve formě provedení stavebních prací souvisejících s výstavbou bazénu na rodinné nemovitosti, ze strany zhotovitele zakázky, kdy vystavená faktura v hodnotě cca 280 tisíc korun byla uhrazena až s dvouletým zpožděním. Další z obviněných měl dle závěrů kriminalistů přijímat od téhož zhotovitele zakázky majetkový prospěch ve formě provedení stavebních prací souvisejících s výstavbou rodinného domu, kdy z více než třímilionové faktury neuhradil cca 2,4 milionu korun.
 
Všech šest obviněných je stíháno pro trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Ve věci bylo v loňském roce stíháno celkem 13 osob, nicméně po návrhu na podání obžaloby bylo trestní stíhání dozorující státní zástupkyní zastaveno. Zastavení trestního stíhání bylo Nejvyšším státním zastupitelstvím v Brně ve vztahu k šesti obviněným osobám zrušeno.
 
Po doplnění vyšetřování nyní kriminalisté ÚOKFK SKPV navrhují na obviněné podat obžalobu.
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
31. července 2012

vytisknout  e-mailem