Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k policejním vozidlům VW Passat

Žadatel požadoval informace týkající se vozidel značky Volkswagen Passat, model 3.6 V6 FSI, používaných Policií České republiky.  

Konkrétně:
 
 1. Jakým zařízením pro měření rychlosti jsou vozy vybeveny - výrobce a typ měřícího zařízení?
 2. Jaké jsou technické údaje a parametry měřícího zařízení?
 3. Jsou předepsány, případně doporučeny nějaké postupy a provozní podmínky pro měření - pokud ano, jaké?
 4. Jaké skutečnosti mohou negativně ovlivnit měření?
 5. Na jakém logickém a fyzikálním principu je postaveno měřící zařízení, kterým jsou vozy vybaveny?
 6. Je možné měřícími zařízeními, kterými jsou vozy vybaveny, provádět měření za jízdy? Pokud ano, na jakém principu funguje měření rychlosti za jízdy?
 7. Jaké podmínky musejí být pro měření za jízdy dosaženy?
 8. Je možné provádět měření vozidel jedoucích v jiných jízdních pruzích?
 9. Kdy byla provedena kalibrace a metrologické ověření jednotlivých měřících zařízení, kterými jsou vozy vybaveny?
 10. Kolika a jakými záznamovými zařízeními jsou vozy vybaveny - výrobce a typ záznamového zařízení?
 11. Jaké výstupy poskytují měřící a záznamová zařízení -  typ, formát a rozlišení výstupu?
 12. Je možné výstupy záznamových a měřících zařízení měnit - pokud ano, jakým způsobem?
 13. V jakém směru ve vztahu k vozu je záznamové zařízení orientováno? Je záznamové zařízení nastavitelné do více směrů? Do jakých?
 14. Jaké jsou technické údaje a parametry záznamového zařízení? Jaký zoom má záznamové zařízení? Je záznamové zařízení vybaveno systémem stabilizace obrazu - jakým?
 15. Jaká je rozlišovací schopnost záznamového zařízení?
 16. Jakým displejem nebo monitorem je vybaveno snímací a záznamové zařízení vozu - výrobce a typ?
 17. Je vybavení vozů schopné automaticky porovnat zachycenou registrační značku s evidencí nebo registrem vozidel? Pokud ano, jakým způsobem?
 18. Na jakém technologickém principu je propojeno měřící a záznamové zařízení vozu s evidencí aregistrem vozidel? Jakým způsobem je propojeno záznamové a měřící zařízení s evidencí vozidel?
 19. Na jakém principu je postavena funkce zařízení spočívající v identifikací příslušné registrační značky zaznamenávaných vozidel?
 20. Jak spolehlivá je identifikace registrační značky identifikovaného vozidla?

Odpovědi: 

 1. Vozidla jsou vybavena měřícím zařízením RAMER10, ve verzi RAMER10 C. Výrobcem těchto zařízení je firma RAMET C.H.M a.s., Letecká 1110, Kunovice. 
 2. Technické údaje a parametry zařízení RAMER10 C, jsou uvedeny v návodu k obsluze, který Vám zasíláme v příloze.
 3. Viz návod k obsluze.
 4. Systém měření rychlosti RAMER10 využívá efektu změny frekvence elektromagnetického záření při relativním pohybu zdroje záření nebo pozorovatele, tzv. Dopplerova jevu.
 5. Měřící zařízení umožňuje měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích i za jízdy, přičemž mohou být měřena jak vozidla jedoucí ve stejném směru, tak vozidla jedoucí opačným směrem, dále viz návod k obsluze.
 6. Viz návod k obsluze.
 7. Ano, lze.
 8. Metrologické ověření bylo provedeno v období od 24.2.2012 do 23.3.2012 v Autorizovaném metrologickém středisku RAMET C.H.M a.s., Letecká 1110, Kunovice. Veškeré měřiče rychlosti užívané Policií ČR jsou schváleny a ověřeny podle podmínek uvedených v zákoně č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, čímž je garantována přesnost jejich měření.
 9. V každém vozidle je umístěno jedno zařízení dle bodu 1.
 10. V případě měření rychlosti je výstupem snímek, který je doplněn o naměřené údaje, zařízení zároveň umožňuje pořídit videozáznam, dále viz návod k obsluze.
 11. Výstupy ze zařízení nelze nikterak měnit.
 12. Viz návod k obsluze.
 13. Viz návod k obsluze.
 14. Viz návod k obsluze.
 15. Viz návod k obsluze.
 16. Viz návod k obsluze.
 17. Ano, zařízení toto umožňuje, princip zařízení spočívá v tom, že systém rozpoznává registrační značky a kontroluje, zda rozpoznaná registrační značka není v evidencích provozovaných pro účely pátraní po vozidlech. Rovněž kontroluje, zda je vozidlo vedeno v registru vozidel a následně zobrazí typ, barvu vozidla a platnost technické prohlídky. K této činnosti využívá zařízení databázi vozidel importovanou z příslušných informačních systémů Policie.
 18. Jedná se o tzv. offline propojení, kdy data jsou do zařízení importována pomocí standardních přenosových médií (např. flash disk)
 19. Jedná se o technologii OCR (Optical Character Recognition), tj. optické rozpoznávaní písma.
 20. Spolehlivost identifikace, tj. správného rozpoznání registrační značky, může být negativně ovlivněna vnějšími vlivy (např. zhoršené klimatické podmínky, poškození registrační značky apod.). Úspěšnost správného rozpoznání registrační značky se pohybuje okolo 90%. Pokud je registrační značka správně rozpoznána, je následná identifikace vozidla stoprocentní.


23. 5. 2012

vytisknout  e-mailem