Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení vyšetřování dotačních podvodů

Detektivové Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (protikorupční policie) v těchto dnech ukončili rozsáhlé vyšetřování dotačních podvodů (dvou ve stadiu pokusu a jednoho ve stadiu přípravy), kterých se měl dopustit pětačtyřicetiletý muž z Prahy.  

Obviněný muž, jako jednatel obecně prospěšné společnosti, se pokusil vylákat finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky (rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj) tím, že v roce 2005 zaslal na Ministerstvo pro místní rozvoj projekt na rozvoj informačních a komunikačních technologií v Mikroregionu Horácko. Celkové náklady budoucího projektu měly činit 232 milionu korun, kdy předpokládaná dotace ze Společného regionálního operačního programu (SROP) měla činit 174 milionů korun. Následně v této věci požádal o poskytnutí dotace k dotačnímu titulu „Program obnovy venkova“ s cílem vylákat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve výši 11,76 milionu korun. Obviněný v žádosti nepravdivě uvedl, že žádost vyplnil tehdejší předseda Mikroregionu Horácko, ačkoliv ten o podané žádosti nevěděl, nevyplňoval ji a samotný mikroregion tento projekt ani neodsouhlasil. Zároveň obviněný nepravdivě uvedl, že Mikroregion Horácko, jako investor, disponuje vlastními zdroji ve výši 58 milionu korun. Podle kriminalistů muž postupoval tak, aby uvedenou dotaci sice obdržel Mikroregin Horácko, který by tak nesl veškerou odpovědnost, nicméně tyto finanční prostředky (11,76 milionu korun) měly být převedeny na obecně prospěšnou společnost, jejíž byl obviněný jednatelem.
 
Aby dotace na zpracování projektové dokumentace projektu ve výši 11,76 milionu nemusela být vrácena, podal obviněný muž jako ředitel obecně prospěšné společnosti v roce 2005 další žádost o dotaci (na rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech) v hodnotě cca 1,9 milionu korun. V ní uvedl nepravdivé údaje o dvou partnerech žadatele o dotaci, kdy tyto partnery ve smlouvách o partnerství uvedl bez jejich vědomí. U smlouvy se třetím partnerem žadatele o dotaci navíc kriminalisté zjistili, že podpisy na smlouvě jsou zfalšované.
 
V roce 2005 měl obviněný muž, jako ředitel obecně prospěšné společnosti, předložit k podpisu starostce jedné obce na Třebíčsku podklady pro budoucí žádost o dotaci na projekt „Horácké moře“ v odhadované hodnotě dotace 120 milionů korun (z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj). V  podkladech se nacházela zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení díla. V té svévolně uvedl, že subjektem, který byl vybrán výběrovým řízením jako zhotovitel projektové dokumentace k dílu, se stala společnost s ručením omezeným, jejíž byl jednatelem a zároveň majitelem. V podkladech však dle kriminalistů měly být uvedeny nepravdivé údaje. Žádné deklarované výběrové řízení totiž neproběhlo, neboť další dva uvedené subjekty svoji účast v soutěži popřely. Dle smluv o dílo měla tato společnost za zhotovení projektové dokumentace a obstarání podkladů pro vypracování projektové dokumentace obdržet cca 2,2 milionu korun. Zároveň uvedená společnost s ručením omezeným měla celý projekt finančně krýt, a to přesto, že nedisponovala potřebnými finančními prostředky (120 mil. korun). Připravené smlouvy však nebyly předloženy zastupitelstvu obce ke schválení a sama obec je ani neevidovala.
 
Žádná z dotací vyplacena nebyla. Obviněný muž je trestně stíhán pro dva trestné činy dotačního podvodu ve stádiu pokusu a dále pro přípravu k trestnému činu dotačního podvodu. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Spisový materiál bude v nejbližších dnech odeslán na Vrchní státní zastupitelství v Praze s návrhem na podání obžaloby. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.
 
 
 
kpt. Mgr. Jaroslav Ibehej
tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR
13. prosince 2011

vytisknout  e-mailem