Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

D1 - Statistika nehodovosti

Žadatel požádal o poskytnutí statistických údajů k nehodovosti vozidel na dálnici D1 ve staničení km 21,8 a 28,6 ve směru na Prahu. Konkrétně požadoval následující informace: • Kolik dopravních nehod se na výše uvedeném staničení dálnice D1 stalo v jednotlivých letech 2006 - 2010? • Jedná se o úsek s nízkým počtem dopravních nehod v porovnání s jinými úseky dálnice D1?  

Odpověď:

V přiložené tabulce je uveden počet nehod a jejich následky na dálnici D1 v úseku od km 21 až do km 30, ve směru na Prahu v posledních 3 letech a v 1. pololetí 2010.

 
DÁLNICE D-1 km 21 až 30, směr do Prahy
počet nehod
usmrceno
 těžce zraněno
lehce zraněno
1/2 roku 2010
21
0
0
9
rok 2009
53
1
1
8
rok 2008
61
0
0
16
rok 2007
56
0
2
11
Vysvětlení k tabulce:
Počet nehod - zahrnuje počet nehod šetřených policií ČR
Počet usmrcených osob – odpovídá stavu zjištěném do 24 hodin po nehodě
Počet těžce zraněných osob - odpovídá stavu zjištěném do 24 hodin po nehodě, klasifikaci zranění určuje lékař
Počet lehce zraněných osob - odpovídá stavu zjištěném do 24 hodin po nehodě, klasifikaci zranění určuje lékař
 
Rozdělení nehod a jejich následků na dálnici D1 pro jednotlivé směry v roce 2006 není v současné době k dispozici.
 
K údajům v tabulce připomínáme, že počínaje rokem 2009 byla zvýšena hranice hmotné škody rozhodné pro hlášení nehody, a sice z 50 000 na 100 000 Kč. To pochopitelně mohlo ovlivnit i celkový počet nehod v předmětném roce i v roce dalším.
 
K bodu č.2 - objektivní zhodnocení, zda se jedná o úsek s nízkým počtem nehod, či nikoliv je velmi obtížné, neboť nedisponujeme údaji o intenzitě provozu. Objektivní data by měla být k dispozici na Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 
V tabulce pro orientaci uvádíme propočet nehod a jejich následků na 10 km v období leden až červen 2010.
 
 
DÁLNICE D-1; 1. pololetí 2010
počet nehod
km 21 až 30, směr do Prahy
21
D-1 směr Ostrava-Praha
330
průměr/10 km
8,9


24. 8. 2010

vytisknout  e-mailem