Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ženy, víte jak se bránit?

Máte pocit, že vás někdo sleduje a máte strach z možného přepadení neznámým útočníkem? Věřte svým instinktům a nepodceňujte situaci. Vás strach je na místě a nestyďte se za něj. Přesto se snažte zachovat si chladnou hlavu a zvažte svoje reálné šance. 

Ideální stav by byl v případě, že se vám podaří navázat s útočníkem kontakt, začnete spolu komunikovat, pokusíte se tak tímto způsobem získat čas a v nestřeženém okamžiku z místa napadení utečete. Záleží ale samozřejmě na konkrétní situaci a na osobnosti útočníka, proto vám nikdo nemůže poskytnout ten nejlepší a zaručeně pravý návod, jak se zachovat.
Pokud ale již  je na vaši osobu veden brutální útok, pak to nejdůležitější v této chvíli je, uchránit si zdraví a život. Nikdy útočníkovi nevyhrožujte oznámením přepadení na policii. Svými slovy můžete jen podnítit agresivitu agresora. Snažte se zapamatovat si co nejvíce informací o pachateli (věk, výšku, účes, barvu vlasů, fyzické zvláštnosti, zvláštnosti ve verbální i neverbální komunikaci, oblečení,…).
Rozhodnete-li se pro fyzickou sebeobranu, jednejte razantně a rozhodně. Nutná obrana je zákonem povolena!
Nutná obrana: §29 zákon č. 40/2009, trestní zákoník
  • Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.   
  • Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
Krajní nouze: § 28 zákon č. 40/2009, trestní zákoník
  • Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.
  • Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 
Trvající útok-   útok, kterýbyl již zahájen a je tedy nutno jej fyzicky zpomalit, zastavit, odvrátit a to i například hrozbou zbraní. Útok nemusí být veden jen údery, kopy, držením. Může jít i o ohrožování zbraní, která je v nápřahu nebo je mířena na ohrožovanou osobu.
Přiměřenost  jednání v  nutné obraně- Pouze útočník, který útok zahajuje,nese plnou zodpovědnost za svůj čin a svým způsobem rozhoduje, jakým způsobem se napadený bude bránit. Pro ukončení útoku je tedy třeba intenzivnějšího způsobu obrany , než  je samotný útok.
Obrana v praxi však nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Za zcela zjevnou nepřiměřenost lze považovat například oplácení.   
Ochranné prostředky -  paralyzační spreje, tekuté střely, osobní alarm s kapesní svítilnou a sirénou, elektrické paralyzéry.  
kpt. Bc. Knolová Iva  - 23.3.2010

vytisknout  e-mailem