Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 273/2008 Sb. ze dne 17. července 2008, o Policii České republiky
 • zákon č. 361/2003 Sb. ze dne 23. září 2003, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník
 • zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • zákon č. 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004, správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb. ze dne 12. července 2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb. ze dne 15. června 2016, o některých přestupcích
 • zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 19. října 2000, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu 1999, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
 • zákon č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002, o střelných zbraních a střelivu
 • zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999, o svobodném přístupu k informacím
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • zákon č. 110/2019 Sb. ze dne 13. března 2019, o zpracování osobních údajů                                                
 • zákon č. 137/2001 Sb. ze dne 29. března 2000, o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu
 • zákon č. 45/2013 Sb. ze dne 30. ledna 2013, o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)                                                                                                                                                 
 • zákon č. 254/2019 Sb., ze dne 10. září 2019, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 • zákon č. 354/2019 Sb., ze dne 3. prosince 2019, o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Nahlédnutí do těchto právních předpisů umožní v úředních hodinách odbor komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia ČR.

Aplikace MV ČR: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

vytisknout  e-mailem